Rhenoy

Rhenoy

Rhenoy is een van de schilderachtige dorpjes langs de Linge. Het kenmerkt zich door een actief verenigingsleven. Activiteiten zijn vaak in en rond de BetuwePoort. De BetuwePoort is het dorpshuis in Rhenoy en kwam tot stand door een gezamenlijk initiatief van de dorpsbewoners. De naam van het dorp is waarschijnlijk afgeleid van het woord Rhenus = Rijn. Rhenoy ontstond omdat men huizen rond de Linge bouwde. In het jaar 1129 werd Rhenoy voor het eerst genoemd in de stichtingsoorkonde van de abdij Mariƫnweerd. Rhenoy was samen met Beesd vele jaren verenigd in het Ambt van Beesd en Rhenoy met eigen Schout en Schepenen.