Opijnen

Een saamhorig dorp in de Tielerwaard

Wie door het kleine dorp Opijnen wandelt zal zich maar nauwelijks kunnen voorstellen dat het ooit met het nog kleinere Est samen een zelfstandige gemeente vormde. Lang vervlogen tijden en sindsdien is er op allerlei terreinen veel veranderd. Dat echter niet zozeer in Opijnen zelf. Het dorp is altijd zichzelf gebleven.

Net als in zoveel andere kleinere dorpen zijn ook hier de meeste voorzieningen verdwenen. Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er daarom voor, dat er een boodschappenbus rijdt naar de supermarkt in het nabijgelegen Waardenburg. Dat geeft gelijk wel aan, dat de inwoners van Opijnen creatief zijn in het vinden van oplossingen voor de problemen die zich soms voordoen. Samen de schouders eronder is een instelling die de leefbaarheid in het dorp bewaakt. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse dorpsfeest met jaarmarkt en zeskamp.

Elkaar ontmoeten en samen activiteiten organiseren, dat gebeurt in het levendige gemeenschapshuis ‘Keijsershof’. De inwoners koesteren hun prettige woonomgeving. Maar ze koesteren ook de historie. Op het kerkhof bij de Nederlands Hervormde kerk liggen acht Amerikaanse soldaten begraven. Zij kwamen op 30 juli 1943 om bij een luchtgevest met de Duitse Luftwaffe. Ieder jaar organiseert Opijnen een indrukwekkende herdenking van deze droevige gebeurtenis.