Initiatieven leefbaarheidsbudget Opijnen

Activiteiten in Opijnen en het leefbaarheidsbudget.

2023

Buurtkastjes voor Opijnen en Waardenburg

Een inwoner van Opijnen ontvangt 640 euro voor de aanschaf en het plaatsen van vier  buurtkastjes. In deze kastjes worden producten en/of etenswaren gedeeld. Hierdoor wordt verspilling van producten tegengegaan.

10-persoons picknickbank als ontmoetingsplaats

Een inwoner van Opijnen ontvangt 586,25 euro voor de aanschaf van een 10-persoons picknickbank als ontmoetingsplaats in Opijnen.

2022

Aanpassing Wadi Ohmanpad

Een inwoner van Opijnen ontvangt een bijdrage van 1.440 euro om het gras van de Wadi aan het Ohmanpad in Opijnen om te toveren tot een plek waar vast inheemse planten en insecten maar ook egels zich thuis zullen voelen. Er worden takkenrillen met egelhuizen en insectenhotels geplaatst. Dit om de biodiversiteit in Opijnen te verhogen. De functie van de Wadi (opvang van water) blijft gewaarborgd.

Opijnen heeft in 2019, 2020 en 2021 geen bijdragen ontvangen uit het leefbaarheidsbudget.  

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op via degebiedsmakelaars@westbetuwe.nl.