Locatie woningbouw Heukelum

Op deze plek in Heukelum komen 18 sociale huurwoningen

29 maart 2024
Dorpen en stadjes

Op het Leijenburgplein in Heukelum staan nu nog een leegstaande school en gymzaal. Na de sloop gaat woningcorporatie KleurrijkWonen op de locatie achttien sociale huurwoningen bouwen. Donderdag 28 maart 2024 ondertekenden gemeente en de woningcorporatie de verkoopovereenkomst van het perceel. De verwachting is dat de bouw in 2025 start.

De sociale huurwoningen bestaan uit zes levensloopbestendige woningen en twaalf boven- en benedenwoningen voor jong en oud. De gemeente richt de buitenruimte opnieuw in. Aan de voorkant komen parkeerplaatsen en een groenstrook. 

Wethouder Jacoline Hartman is blij met de ontwikkeling: “Door de bouw verbetert de kwaliteit van het gebied en neemt het aantal sociale huurwoningen toe.” Directeur-bestuurder Tjapko Van Dalen: “Dit project sluit goed aan bij de woningbehoefte van de startende én oudere inwoners.”

Start bouw in 2025

Om de bouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Binnenkort beslist de gemeenteraad van West Betuwe over het definitief vaststellen daarvan. Daarna kan KleurrijkWonen de omgevingsvergunning aanvragen. De verwachting is dat de bouw start in 2025.