Opening brede school Spijk

Nieuwe brede school in Spijk

26 juni 2023
Dorpen en stadjes

Op vrijdag 23 juni openden Ton Bavinck namens Stichting LOGOS en CBS de Hoeksteen en wethouder Govert van Bezooijen de nieuwe brede school in Spijk. Basisschool de Hoeksteen en peuteropvang Spijkerhoek zijn onder één nieuw dak te vinden. Het gebouw bevindt zich centraal in het dorp in een nieuwe straat en tegenover het dorpshuis. Via een prijsvraag kozen inwoners de toepasselijke straatnaam ‘Nieuwe Schoolstraat’.

Aan de Nieuwe Schoolstraat prijkt de mooie en duurzaam gebouwde brede school. Het gebouw is toekomstbestendig en voldoet aan alle wensen voor een modern onderwijsklimaat. De nieuwbouw van een brede school was een lang gekoesterde wens van inwoners, school en gemeente. Onder de noemer 'Het feest van Spijk' kreeg de opening dan ook veel belangstelling van heel Spijk. Kinderen zijn blij met hun mooie schoolgebouw.

Bijzonder

Spijk heeft bijna 900 inwoners. Het is bijzonder dat er in een relatief klein dorp een brede school wordt gebouwd. Dat heeft alles te maken met eerder gemaakte afspraken in het manifest van Lingewaal. Voor 2019 was Spijk onderdeel van gemeente Lingewaal. Daarin stond dat iedere kern een brede school kreeg. Wethouder Van Bezooijen was ook toen wethouder Onderwijs. Hij en Ton Bavinck, bestuursmanager bij VPCO Lingewaal (nu LOGOS), werkten nauw samen aan de realisatie van brede scholen, onder andere in Spijk.

Toekomstbestendig

Bij de bouw van de nieuwe school is nagedacht over de toekomstbestendigheid. De gemeente koos voor multifunctioneel bouwen. Dat wil zeggen dat het gebouw met een relatief kleine ingreep, omgevormd kan worden tot een aantal duurzame woningen. Voor het geval het leerlingenaantal om wat voor reden terugloopt. De kinderen gaan de komende decennia met plezier veel leren en groeien op in een goed geventileerd en licht gebouw met hulp van de nieuwste technologie.

Quote van Wethouder Govert van Bezooijen:

De opening van de brede school in Spijk is voor wethouder Van Bezooijen een bijzonder moment. “Inmiddels valt Spijk onder gemeente West Betuwe. De afspraak uit het manifest hebben we ondergebracht in ons huidige Integraal Huisvesting Plan. Ik vind dit een bijzonder moment omdat we er zo lang aan gewerkt hebben. Het is het laatste project uit het vroegere manifest en nagenoeg de kleinste brede school van Nederland. En het is gelukt! We konden dit gebouw neerzetten omdat we ook in West Betuwe samen met het schoolbestuur, de school en de inwoners bleven kijken naar de mogelijkheden.”

Quote van Bestuursmanager LOGOS Ton Bavinck:

Iedereen moet zich welkom voelen in de Spijkse school, vindt Ton Bavinck van LOGOS, het bestuur van de school. “We zijn blij dat we een kleine school hier in Spijk altijd in stand konden houden dankzij de goede samenwerking met de gemeente en de betrokkenheid van ouders. Het onderwijs op CBS De Hoeksteen is nu en in de toekomst gewaarborgd. Dit gebouw is een fijne plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar uit Spijk en omstreken, want ook vanuit Gorinchem is de school makkelijk bereikbaar. Het is de school van ons allemaal, waar we trots op moeten zijn. En daarom is dit ook ‘het feest van heel Spijk’, waaraan ook lokale ondernemers bijdroegen.”