Kappen en vervangen van bomen

31 okt 2022
Soms is het nodig een boom te kappen. De boom is dan niet meer veilig genoeg of aan het einde van zijn levenscyclus. Deze bomen gaan wij kappen en hiervoor planten we nieuwe bomen terug. Soms kan er geen nieuwe boom terug geplant worden. Denk bijvoorbeeld aan te weinig groeiruimte voor een boom boven of onder de grond. Ook kan de aanwezigheid van kabels en leidingen voor beperkingen zorgen. Voor de herplant van bomen gaan we meerdere soorten door elkaar toepassen en niet meer zoals nu lanen met één soort planten.

Waar gaan wij bomen kappen en vervangen?

In december 2022 en januari 2023 gaan wij op de volgende plaatsen bomen kappen vanwege de veiligheid. Dit is een grootschalig vervangingsproject. Herplanten van nieuwe bomen doen we in het najaar van 2023.

Buurmalsen

  • Groeneweg / Lingedijk, 13 populieren

Rhenoy             

  • Parallelweg,  19 populieren

Vuren           

  • Zeiving, 12 populieren

Meteren

  • Markkade, 80 populieren

Ophemert

  • Uilenburgsestraat, 15 populieren

Overlast tijdens werkzaamheden

Tijdens het onderhoud en het kappen van de bomen kan enige overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een korte afsluiting van de weg vanwege machines. De gemeente probeert dit samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. De direct omwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.