Kappen en vervangen van bomen

27 aug 2022
Soms is het nodig een boom te kappen. De boom is dan niet meer veilig genoeg of aan het einde van de levenscyclus. In de bebouwde kom staan ook bomen die te groot voor de omgeving zijn geworden. Deze bomen gaan wij kappen en hiervoor planten we nieuwe bomen terug. Soms kan er geen nieuwe boom terug geplant worden. Denk bijvoorbeeld aan te weinig groeiruimte voor een boom boven of onder de grond. Ook kan de aanwezigheid van kabels en leidingen voor beperkingen zorgen.

Waar gaan wij bomen kappen en vervangen?

In september gaan wij op de volgende plaatsen bomen kappen en vervangen.

  • Begraafplaats                     Waardenburg     1 conifeer
  • Lindelaan                            Herwijnen            1 plataan 
  • Notarisappel                      Geldermalsen      1 els
  • Dwarsweg                           Heukelum            1 eik
  • Nieuwe Steeg                    Herwijnen             7 lindes

Overlast

Tijdens het onderhoud en het kappen van de bomen kan enige overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een korte afsluiting van de weg vanwege machines. De gemeente probeert dit samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. De direct omwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.