Initiatieven leefbaarheidsbudget Waardenburg

Onderstaande activiteiten ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Ontmoeting voor ouderen

Stichting Dorpshuis de Koeldert ontvangt 2000 euro voor zaalhuur, uitnodigingen, banners, PR middelen. Om een middag te organiseren voor ouderen, waar ontmoeten centraal staat

2022

Activiteiten in de speeltuin De Rakkershof

Stichting Speeltuin de Rakkershof ontvangt  2.000 euro voor het organiseren van verschillende activiteiten in de speeltuin.

2021

AED met buitenkast bij dorpshuis

Een inwoner uit Waardenburg krijgt een bijdrage van 2.000 euro voor de aanschaf en de plaatsing van een AED met buitenkast bij het dorpshuis De Koeldert in Waardenburg.
We hebben de bijdrage voor de AED toegekend vanwege het feit dat het dorpshuis centraal ligt in het dorp, waardoor het dekkingsgebied wordt uitgebreid. Ook zorgt de EHBO-vereniging voor het trainen van vrijwilligers, draag zorg voor het beheer van de AED en meldt hem aan bij Hartslag.nu. De vereniging draag zelf ook een bedrag bij en De Koeldert stelt ruimte beschikbaar voor trainingen. En dat draagt bij aan de leefbaarheid in Waardenburg.

Opknappen dorpshuis en openingsactiviteit

Met 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget wordt het dorpshuis in Waardenburg opgeknapt en wordt er een openingsactiviteit georganiseerd.

In 2020 ontvangt Waardenburg geen bijdragen uit het leefbaarheidsbudget.

2019

Beamer en scherm

De Oude School ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 1.270 euro. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een beamer en een scherm.
Diverse verenigingen en clubs maken gebruik van De Oude School in Waardenburg. Er worden vaak presentaties, lezingen en dergelijke georganiseerd. Een beamer en een goed scherm kunnen daar positief aan bijdragen.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudgetexterne-link-icoon

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Petra Bazuin.