Initiatieven leefbaarheidsbudget Tuil

Onderstaande activiteiten ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Projectiescherm

Stichting Tuil ontvangt 600 euro voor een verrijdbaar projectiescherm. Voor een filmfestival en andere activiteiten van andere Tuilse verenigingen, stichtingen en scholen.

Beamer

Dorpsplatform Tuil ontvangt 865 euro voor een beamer. Voor een filmfestival en andere activiteiten van andere Tuilse verenigingen, stichtingen en scholen.

Picknickbank

Dorpsplatform Tuil ontvangt 477 euro voor een picknickbank. Voor speeltuin 'Speeltuiltje'.

Promotiemateriaal

Stichting Tuil Actief ontvangt 400 euro voor het werven van vrijwilligers en promotiemateriaal voor het organiseren van een inwonersavond.

Bijdrage in kosten voor de oprichting van Dorpstafel

De dorpstafel Actief Tuil ontving 1.050 euro voor de kosten van de oprichting van de dorpstafel in 2022.

2022

Oprichting van een dorpstafel in Tuil

Een inwoner van Tuil ontvangt 250 euro voor het oprichten van de dorpstafel in Tuil. Doel van de dorpstafel is onder andere het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp. Hierbij worden inwoners zoveel mogelijk betrokken en gestimuleerd, bij voorkeur door overleg en nauwe samenwerking. Daarnaast wil het platform de partij zijn tussen inwoners en gemeente. 

Gezellige viering Koningsdag met verschillende activiteiten

Een inwoner van Tuil ontvangt een bijdrage van 1.105 euro voor de organisatie van een evenement ter gelegenheid van Koningsdag. Onder andere voor de versiering, prijzen voor alle deelnemers aan de optocht. Maar ook voor de huur van verschillende activiteiten zoals een springkussen, schminken en een ballonnenclown.

Jubileumfeest van de Natuurspeeltuin Tuil

Een inwoner van Tuil ontving namens de Stichting Natuurspeeltuin Tuil een bedrag van 550 euro voor feestactiviteiten ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan. De opening kon vanwege corona niet doorgaan. Daarom vieren ze nu het 2-jarig bestaan. 

2021

Sinterklaasviering in Tuil

Oranjevereniging Tuil ontvangt 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget voor de organisatie van Sinterklaasactiviteiten in het dorp.
Vrijwilligers werken samen aan activiteiten rond Sinterklaas. Het samen vieren van Sinterklaas versterkt de verbondenheid en betrokkenheid in Tuil.

2019

Natuurspeeltuin

Stichting Natuurspeeltuin Tuil zet het leefbaarheidsbudget van 2.000 euro in voor het aanbrengen van grond en het plaatsen van natuurlijke (speel)materialen. De verwachting is dat de start van de aanleg in de herfst gaat plaatsvinden.
Het doel van de initiatiefnemers was om een plek te realiseren waar kinderen buiten in de natuur kunnen spelen. Kinderen hebben zelf ook meegedacht met het ontwerp. Er is voldoende draagvlak en enthousiasme in Tuil voor de natuurspeeltuin. De nieuwe wijk Klingelenburg heeft nog geen speeltuin, de nieuwe speeltuin is een verrijking. De speeltuin kan een sociale plek worden voor het dorp, waar activiteiten worden georganiseerd zoals de start van de Halloweentocht en paaseieren zoeken. Een mooie samenwerking en verbinding van inwoners en lokale partijen voor de inzet van de leefbaarheid. Als de speeltuin klaar is, beheert en onderhoudt de Stichting Natuurspeeltuin Tuil  zelf de speeltuin.

Vergroening schoolplein van basisschool de Klingelenburg

De werkgroep van basisschool de Klingelenburg vergroent het schoolplein. Op 19 september 2019 wordt het schoolplein heropend.  Werkgroep christelijke basisschool Klingelenburg in Tuil ontvangt 729,00 euro voor gereedschap voor onderhoud van het ‘groene’ schoolplein.
De werkgroep ontvangt een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget omdat de werkgroep zelf het schoolplein gaat onderhouden met hulp van inwoners uit het dorp. Er hebben zich al spontaan vrijwilligers hiervoor aangemeld. Daarnaast kunnen ook anderen het gereedschap gebruiken. Bijvoorbeeld werkgroepen die vanuit het project 'Levend Landschap’ in Tuil aan de slag zijn.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Angelique Ottenexterne-link-icoon.