Initiatieven leefbaarheidsbudget Tricht

Onderstaande activiteiten in Tricht ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Levende kerststal

Dorpshuis Tricht ontvangt 760 euro voor activiteiten bij levende kerststal. Voor de samenwerking tussen het IKC(huidige basisschool) en het dorpshuis. Verbinding tussen en met verschillende leeftijdsgroepen is hier belangrijk bij.

Geluidsinstallatie

Dorpshuis Tricht ontvangt 2000 euro voor een geluidsinstallatie. Zodat er beter en multifunctioneel kan worden ingespeeld op diverse activiteiten, vanuit diverse verenigingen, in het dorpshuis.

Spooktocht met Halloween

De Organisatie van Halloween Tricht Buurmalsen ontvangt 1.585 euro voor de organisatie van onder andere een spooktocht in Tricht en Buurmalsen.

AED met buitenkast bij voetbalvereniging

De VV Tricht ontving 580 euro voor het plaatsen van een AED in een buitenkast bij de voetbalvereniging. Hiermee wordt het dekkingsgebied van de AED's in het dorp vergroot.

2022

Traditie ontsteken van kerstboom opnieuw opgepakt

Een inwoner van Tricht ontving een bedrag van 399 euro voor het weer oppakken van de traditie om in het dorp een kerstboom te ontsteken met daarbij muziek.

Bokslessen

Een inwoner van Tricht ontving 750 euro voor de aanschaf van materialen om niet-commerciële bokslessen te geven aan diverse doelgroepen in het dorpshuis in Tricht. 

Cadeaukast

Een inwoner van Tricht ontvangt 400 euro voor de aanschaf van materiaal om een cadeaukast te bouwen waarin cadeautjes kunnen worden gelegd voor Sinterklaas en/of Kerst.

Diverse promotiemateriaal voor dorpshuis

Dorpshuis Tricht ontving 1.618, 54 euro voor de aanschaf van promotiemateriaal zoals beachflags en een lichtkrant om activiteiten te kunnen ondersteunen en er meer zichtbaarheid aan te geven.

2021

Bloemzaadjes

De Oranjevereniging wil alle inwoners stimuleren verbinding en saamhorigheid te behouden. Hiervoor verspreiden ze zakjes Oranje bloemzaad met persoonlijke oproep onder inwoners. Dat doen ze met een bijdrage van 1.147,50 uit het leefbaarheidsbudget. 
Het is geweldig dat de Trichtse Oranjevereniging zich zo inzet. Mooi om alle inwoners persoonlijk te betrekken en te stimuleren om de onderlinge verbinding en saamhorigheid te houden. Samen de oranjebloemen buiten zetten.

Opening seizoen dorpshuis en jubileum

Dorpshuis Tricht ontvang 2000 euro voor een feestelijke opening van het seizoen. 
Met de activiteiten eind dit jaar kunnen inwoners iets leuk doen en elkaar ontmoeten. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de vrijwilligers en verenigingen in het dorp. Dit draagt bij aan de saamhorigheid in Tricht.”

2020

Sport- en spelmiddag    

Stichting spelweek Tricht en Buurmalsen ontvangen 850 euro voor het organiseren van een sport- en spelmiddag voor de jeugd in Tricht en Buurmalsen op vrijdag 21 augustus 2020.
Deze sportieve activiteit zorgt voor verbinding tussen de jongeren in de dorpen.

Tribune voetbalvereniging             

Voetbalvereniging Tricht ontvangt 2.000 euro voor het realiseren van een tribune bij VV Tricht. Dit bedrag is onder voorbehoud van een sluitende begroting. Het leefbaarheidsbudget is een kleine ondersteuning op de de totale begroting van circa 65.000 euro.
De voetbalvereniging neemt een maatschappelijke en actief betrokken verbindende rol in binnen het dorp Tricht. De vereniging heeft verschillende activiteiten ondernomen om financiën te werven voor de bouw van de tribune. Zoals een sportdag voor de jeugd, flesseninzameling en inzet van ondernemers. Ook deze activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang in het dorp.

Frisdisco             

Dorpshuis Tricht ontvangt 115 euro voor het organiseren van een digitale frisdisco voor de jeugd.
De frisdisco is een activiteit voor de jeugd uit onder andere Buurmalsen en Tricht. Doordat het in deze tijd niet raadzaam is om in grote groepen activiteiten te organiseren, heeft het dorpshuis het initiatief genomen voor een digitaal alternatief. Als gemeente ondersteunen wij het initiatief om leuke en passende activiteiten te blijven organiseren in deze lastige periode voor iedereen.

Bijenhotels         

Stichting Dorpshuis Tricht (Werkgroep groen) ontvangt 500 euro voor het maken en plaatsen van bijenhotels in Tricht.
Deze bijdrage is een extra boost voor het creëren van een goed bijenlint door Tricht.

Aandacht voor elkaar dorpshuis

Dorpshuis Tricht ontvangt 745 euro voor het uitvoeren van het project 'Aandacht voor elkaar' in deze coronatijd met kerst.
Deze activiteit zorgt ervoor dat er aan ouderen wordt gedacht in deze lastige periode. Bij het dorpshuis komt een mooi thema met boodschap te staan. Voor alle huishoudens in Tricht komt er een kaart met een hartverwarmende boodschap. Dit is echt een grote stimulans voor de leefbaarheid van Tricht.

Platen wandelroute 'BinnensteBuiten'      

Dorpshuis Tricht ontvangt 1.961,30 euro voor de realisatie van het project 'Tricht Binnenstebuiten'.
Dit project zorgt voor verbinding, doordat jongeren en ouderen samen aan de slag zijn geweest om hun ervaringen van het afgelopen jaar te tekenen. Deze tekeningen worden getoond op 30 platen langs een wandeltocht door het dorp. Het levert contacten op, die we in deze periode missen. En het brengt het gesprek met elkaar op gang.

2019

Aanschaf materialen muziek- en theatervoorstellingen

Productiehuis Firma van Gelder uit Tricht ontvangt een bedrag van 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor het decor, de kostuums en de aanschaf van een digitaal compositieprogramma voor muziekvoorstellingen.
Deze bijdrage stimuleert de sociale verbinding tussen Tricht en Buurmalsen. Er zijn veel vrijwilligers uit beide dorpen bij betrokken. Gezamenlijk oefenen en repeteren draagt bij aan saamhorigheid tussen de muziekverenigingen in de toekomst.

Waterbeleving natuurspeeltuin Leidsche Hoeven

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven uit Tricht ontvangt een bedrag van 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor een waterbeleving bij de Leidsche Hoeven in de openbare natuurspeeltuin. Deze waterbelevingsactiviteit is voor iedereen, maar biedt vooral ook veel mogelijkheden voor kinderen met een beperking.
Deze bijdrage stimuleert gelijke mogelijkheden voor ieder kind. Ook zoekt de stichting sociale verbinding binnen het dorp Tricht.

Vergroten biodiversiteit

De Stichting Dorpshuis Tricht en de Werkgroep Groen uit Tricht ontvangen 2.000 euro. Dit is een bijdrage om de biodiversiteit binnen Tricht te vergroten en de leefkwaliteit voor inwoners te verbeteren.
Met deze bijdrage wordt een verbindend aspect binnen Tricht en Buurmalsen gerealiseerd. Tijdens zogenaamde crea-avonden worden voor geïnteresseerden insectenhotels gemaakt. Het is een mooi en duurzaam project voor Tricht.

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven uit Tricht ontvangt 1.939 eur voor het plaatsen van een openbare AED met buitenkast bij de Natuurbeleving de Leidsche Hoeven.
De plaatsing van de AED valt buiten het huidige dekkingsgebied. In deze omgeving kan nu sneller hulp verleend worden bij hartfalen.

Terras dorpshuis

Dorpshuis Tricht ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bijdrage van 2.000 euro voor een terras bij het dorpshuis in Tricht.
Dit initiatief is voortgekomen uit een openbare avond waarin inwoners gevraagd werd mee te denken over leefbaarheidsinitiatieven. Met een groep vrijwilligers en in overleg met de gemeente wordt een terras gemaakt. Ook het groen rond de jeu-de-boulesbaan wordt vernieuwt. En er komt een afscheiding voor de containers van het dorpshuis.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.