Initiatieven leefbaarheidsbudget Rumpt

Onderstaande activiteiten ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Nieuw kookmateriaal

De kookclub Manko ontvangt 550 euro voor nieuwe pannen voor een inductiekookplaat in het dorpshuis Albertine. De oude pannen waren na de verbouwing en verduurzaming van de keuken niet meer geschikt.

Bankje en watertappunt

Speeltuinvereniging De Blijde Weide uit Rumpt ontvangt een bankje. Het is bedoeld voor (groot)ouders die hun (klein)kinderen begeleiden met spelen. Ook komt er een watertappunt.

Herdenkings- en stilteplek

Stichting Linge’s Zorglandgoed krijgt een bijdrage van 2.000 euro voor het realiseren van een herdenkings- en stilteplek in Rumpt.

Festival bij de speeltuin

De muziekvereniging Voorwaarts uit Rumpt ontving een bedrag van 1.700 euro voor de organisatie van een festival rondom de speeltuin in het dorp.

2022

Bankje bij dorpspomp

De Vereniging Dorpshuis Albertine uit Rumpt ontvangt een bedrag van 375 euro voor de aanschaf en het plaatsen van een bankje bij de dorpspomp. Doel is het creëren van een mogelijkheid tot ontmoeting en een praatje, net als vroeger.

Een versterker voor de geluidsinstallatie in het dorpshuis 

Dorpshuis Albertine ontvangt een bijdrage van 2.000 euro voor de aanschaf van een versterker voor de geluidsinstallatie in het dorpshuis. Deze installatie wordt bij verschillende activiteiten, initiatieven en door meerdere verenigingen gebruikt.  

2021

Coronapresentje rond de paasdagen

Vereniging dorpshuis Albertine krijgt 750 euro om een coronapresentje te kopen voor de inwoners van Rumpt rond de paasdagen. 
Met de actie 'Rumpt voor elkaar' laten de inwoners zien deze tijd met elkaar door te komen. Er is speciale aandacht voor de ouderen, en waardering voor iedereen die omkijkt naar degene die hulp nodig hebben.

AED in Rumpt

Dorpshuis Albertine Rumpt ontvangt 1942,47 euro. Hiermee wordt een AED aangeschaft die zorgt dat de dekkingsgraad in het dorp wordt verbeterd.

Picknicktafel en bankjes

De bijdrage van 2.000 euro voor Stichting Linge’s Zorglandgoed is voor de aanschaf van picknicktafels en bankjes.
De openbare toegankelijkheid van het zorglandgoed heeft een meerwaarde voor het dorp Rumpt. De sociale betrokkenheid tussen bewoners van het zorglandgoed, vrijwilligers en inwoners wordt gestimuleerd met dit initiatief.

Nieuwe pietenpakken

Met een bijdrage van 996,50 kan het Sinterklaascomité Rumpt nieuwe pietenpakken kopen voor de Sinterklaasviering in het dorp.

Verbinding van Rumpt naar Zorglandgoed

Met 2.000 euro zorgt de Speeltuinvereniging De Blijde Weide uit Rumpt voor een verbinding van het dorp naar het Zorglandgoed Rumpt via de speeltuin.

Muziekdag voor jongeren

Een inwoner uit Rumpt ontving 500 euro. Hij organiseert hiermee een muziekdag voor jongeren uit Rumpt.

2020

Sinterklaasfeest

Rumpt voor Elkaar' en het sinterklaascomité ontvangen 2.000 euro voor de organisatie van een coronaproof Sinterklaasfeest in Rumpt.
Met deze bijdrage kan in Beesd een corona-proof Sinterklaasfeest worden georganiseerd. Hiermee is aandacht voor ouderen en wordt waardering gegeven aan iedereen die omkijkt naar diegenen die hulp nodig hebben.

Aanschuiftafel

Open eettafel Rumpt voor Elkaar ontvangt een bijdrage van 225 euro voor de aanschaf van een aan-huis-aanschuiftafel.
Het is belangrijk om contact te houden met de ouderen die gebruik maken van de open eettafel. Hopelijk kan er volgend jaar weer een opstart gemaakt worden om de open eettafel te organiseren in dorpshuis Albertine. Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier, rekening houdend met de coronamaatregelen.

Lingegrachtconcert

Stichting Dorpshuis Albertine ontvangt 1.500 euro uit het leefbaarheidsbudget. Daarnaast ontvangt de stichting 2.500 euro subsidie voor de organisatie van het Lingegrachtconcert op 12 juli in Rumpt.
Het Lingegrachtconcert brengt veel vrijwilligers op de been, verbindt muziekverenigingen en draagt bij aan de leefbaarheid in Rumpt en omliggende dorpen.

Opslagcontainer

Feestcomité Rumpt ontvangt 1.000 euro voor een opslagcontainer. Deze container wordt gebruikt door verenigingen in Rumpt.
Alle verenigingen in Rumpt kunnen de container gebruiken voor de opslag van materialen. Deze verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.

Historische bordjes

Werkgroep dorpsplan Rumpt ontvangt een bijdrage van 2.000 euro voor de aanschaf en plaatsing van 6 historische bordjes.
Het gaat om 6 historische bordjes voor Rumpt (2x kastelen, 2x kerken, 1x Van Anrooij en 1x pontje). Over dit onderwerp is een samenwerking met de stichting Kunst en Cultuur noodzakelijk. Binnen deze stichting zijn cultuurhistorische en toeristische routes voor de gemeente West Betuwe in ontwikkeling. Dit inwonersinitiatief sluit hier mooi bij aan. Het draagt bij aan het verbindende en historische aspect binnen de gemeenschap van het dorp Rumpt.

Workshop jongleren

Tennisvereniging Rhelico uit Rumpt ontvangt 7,75 euro per kind dat deelneemt aan de workshop. Met een maximum van 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor een workshop jongleren tijdens een oudhollandse spelletjesmiddag op 28 augustus.
De spelletjesmiddag is voor alle jeugd (ook niet leden) in de basisschoolleeftijd uit de regio. Deze sportieve activiteit verbindt de jeugd. Samen met vrijwilligers en sponsoren wordt invulling gegeven aan deze dag.

2019

Dorpshuis Albertine

Het bestuur van Dorpshuis Albertine ontvangt 2.000 euro voor het onderhouden en het moderniseren van het interieur. Dit betreft voornamelijk het schilderen van het plafond en de geluidspanelen en het vervangen van het toneelgordijn. 
Het dorpshuis heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid van het dorp. Veel verenigingen en inwoners gebruiken het dorpshuis. ln het bidbook van de gemeente West Betuwe en in het dorpsplan van Rumpt is zeer duidelijk aangetoond dat het dorpshuis Albertine een spilfunctie heeft voor de samenleving in het dorp Rumpt. Een plaatselijke schilder gaat tegen een gereduceerde prijs aan het werk en een inwoonster van Rumpt  maakt het toneelgordijn.

Kerstmarkt in december 2019

Muziekvereniging Voorwaarts organiseert op 21 december een kerstmarkt. De bijdrage van 606,90 euro is voor de aanschaf van sleebellen, het vervaardigen van flyers en het huren van kraampjes.
De vereniging ontvangt de bijdrage vanwege het stimuleren van de leefbaarheid in Rumpt. Verschillende verenigingen willen de sociale samenhang van het dorp te versterken door middel van een kerstmarkt voor jong en oud. Dit wordt muzikaal ondersteund door de muziekvereniging en hapjes en drankjes. De huur van de kramen, de aanschaf van de sleebellen en de flyers vallen binnen de spelregels van het leefbaarheidsbudget. Het aangevraagde budget voor hapjes en de drankjes hebben we niet gehonoreerd.

Activiteiten en boekje historie Rumptsfeest

Het Oranje Comité Rumpt, Rhelico voetbal en de muziekvereniging Voorwaarts ontvangen 2.000 euro voor het stimuleren en uitbreiden van het vrijwilligerswerk in Rumpt en het formaliseren van het Genootschap Otto van Scherpenzeel. 
De drie initiatiefnemers organiseren de dorpsquiz (= een nieuwe activiteit) tijdens het Rumptsfeest. De pub en de dorpsquiz worden voor minimaal 3 jaar tijdens het Rumptsfeest georganiseerd. ln de quiz komt de historie en cultuur van Rumpt terug. De quiz wordt gehouden tijdens in de periode 15 tot en met 21 juni 2019. Ook geven zij een boekje uit met de historie van het Rumptsfeest. Het boekje is een bewaarexemplaar voor de samenleving. 
De initiatiefnemers ontvangen deze bijdrage omdat het Rumptsfeest in Rumpt een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Veel vrijwilligers zetten zich met elkaar in om dit feest te organiseren. Het hele dorp, van jong tot oud, wordt betrokken bij de festiviteiten. De quiz met daarin de historie en cultuuraspecten van Rumpt en het historische boekje Rumptsfeest dragen bij aan een blijvende herinnering en het historisch besef van het dorp Rumpt.

Elektra telefooncel

Dorpshuis Albertine ontvangt een bedrag van 1.000 euro voor het aanleggen van elektra naar de telefooncel in Rumpt.
De telefooncel doet dienst als ruilbibliotheek. Met de aanleg van de elektra kan een AED met buitenkast geplaatst worden aan de telefooncel. Daarnaast komt er verlichting in de telefooncel en secundair wordt het pad naast de telefooncel verlicht. Dit draagt bij aan de veiligheid en het welzijn van de inwoners.

Genootschap Otto van Scherpenzeel

Het Genootschap Otto van Scherpenzeel ontvangt 1.00 euro voor het stimuleren en uitbreiden van het vrijwilligerswerk in Rumpt. Verder formaliseert het genootschap haar rol met de ontwikkeling van onder andere oorkondes, insignes en een website. Ook organiseren zij de ‘OTTO-uitreiking’ tijdens het jaarlijks Rumptsfeest. 
Het dorpshuis heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid van het dorp. Veel verenigingen en inwoners gebruiken het dorpshuis. ln het bidbook van de gemeente West Betuwe en in het dorpsplan van Rumpt is zeer duidelijk aangetoond dat het dorpshuis Albertine een spilfunctie heeft voor de samenleving in het dorp Rumpt. Een plaatselijke schilder gaat tegen een gereduceerde prijs aan het werk en een inwoonster van Rumpt  maakt het toneelgordijn.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget?

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.