Initiatieven leefbaarheidsbudget Ophemert

Onderstaande activiteiten in Ophemert ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Openlucht kerkdienst bij kasteel Ophemert

De Protestantse Gemeente van Ophemert en Zennewijnen ontvangt een susbsidie van 505 euro voor de organisatie van een open lucht kerkdienst op 25 juni 2023. De bijdrage is bestemd voor muzikale begeleiding, drukwerk, posters en EHBO.

2022

Feest Koningsnacht in Ophemert

Een inwoner uit Ophemert heeft namens Stichting Kulturhus Ophemert een bijdrage van 350 euro ontvangen voor een feest ter gelegenheid van Koningsnacht.
Het feest is voor alle inwoners van het dorp en draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale cohesie van Ophemert.

2021

Bankje in de Steendert in Ophemert

Een inwoner uit Ophemert krijgt een bijdrage van 473 euro voor een bankje. Hierme wordt via de gemeente een buitenbank aangeschaft om op een mooie zichtplek in Ophemert te plaatsen.

Organisatie winterfeest in Huis op Hemert

Een inwoner uit Ophemert ontvangt een bijdrage van 410 euro voor de organisatie van een winterfeest in Huis op Hemert. Dit gebeurt samen met de activiteitencommissie en in samenwerking met muziekvereniging Eufonia en het koor La Rosa. 
Na een lange periode van stilte in het dorp, door de corona pandemie, is er weer behoefte van ontmoeting vanuit de bewoners. Het winterfeest kan in deze behoefte voorzien, als een eenmalig evenement. Het winterfeest zal de sociale cohesie in het dorp verder versterken; door ontmoeting te faciliteren tussen bewoners en door de inzet van lokale vrijwilligers tijdens het feest.

Foto wandstickers

Stichting Kulturhus Ophemert ontvangt 2000 euro voor een fotowedstrijd en het maken van fotowanden voor Huis Op Hemert.
Met de fotowedstrijd, instellen van een jury van inwoners en de winnende foto's op de wand in Huis Op Hemert, draagt de stichting bij aan de saamhorigheid en de leefbaarheid in het dorp.

Verplaatsbare tv

Stichting Kulturhus Ophemert ontvangt 666 euro voor de aanschaf van een verplaatsbare televisie voor Huis Ophemert. 
De tv is voor multifunctioneel gebruik. De bezoekers van Huis op Hemert kunnen op dit scherm samen diverse programma's volgen, zoals voetbalwedstrijden, Tour de France, etc. Dit past bij 'de huiskamer' van het dorp en versterkt de sociale samenhang.

Heropening Huis Op Hemert

Stichting Kulturhus Ophemert ontvangt 1080 euro voor de heropening van Huis Op Hemert.
Na een stille periode door corona biedt dit initiatief de kans om nieuwe mensen te leren kennen. Nieuwe inwoners kunnen kennis maken met het huis Op Hemert en de bewoners. Clubs en bedrijven krijgen de kans zich voor te stellen. Dit draagt bij aan de betrokkenheid in het dorp. 

2020

Geluidsinstallatie

Stichting Kulturhus Ophemert ontvangt 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een geluidsinstallatie voor Huis Ophemert.
Huis Ophemert wil in de toekomst meer activiteiten organiseren met onder andere live bands. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in Ophemert. Hiervoor is een geluidsinstallatie nodig, maar het huren van zo'n installatie is kostbaar. De aanschaf van een eigen geluidsinstallatie is een eenmalige investering, waar vele activiteiten de komende jaren profijt van hebben. 

Oprichting dorpstafel

Een inwoner uit Ophemert ontvangt 2.000 euro voor het oprichten van een dorpstafel. Om vergaderingen en inwonersavonden te organiseren in Ophemert. En om de oprichtingskosten van een stichting of vereniging te betalen. Dit budget is ter overbrugging totdat het formele bestuur een subsidie aanvraag bij de gemeente kan doen.
De dorpstafel wil de leefbaarheid in Ophemert verbeteren. De dorpstafel kan als verbinder binnen Ophemert en tussen Ophemert en de gemeente een mooie rol vervullen.

Pubquiz

Een inwoner uit Ophemert ontvangt 590 euro voor het organiseren van een pubquiz op 13 maart in Huis Ophemert.  
De pubquiz is een nieuw initiatief, waarbij alle inwoners welkom zijn. De opbrengsten van de quiz gaan naar een goed doel, de CWF cycling club.

Wandeltocht

Een inwoner uit Ophemert ontvangt 210 euro voor het organiseren van een wandeltocht voor inwoners uit Ophemert op 30 augustus.
De wandeltocht zorgt voor verbinding tussen de inwoners in Ophemert op een sportieve manier.

Aanschaf biljarttafel

Een inwoner ontvangt namens Stichting Kulturhus Ophemert een bijdrage van 1.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de overname van de biljarttafel door Huis Ophemert van de biljartvereniging. Deze biljartvereniging is inmiddels gestopt.
De overname van de biljarttafel draagt bij aan het ontmoeten van inwoners in Ophemert. De biljarttafel is nu voor iedereen toegankelijk. Dit zorgt voor meer levendigheid in Huis Ophemert. Voor het onderhoud wordt een bijdrage aan de biljarters gevraagd.

2019

Openluchtkerkdienst bij kasteel Ophemert. 

Kerkbestuur van de Sint Maartenskerk in Ophemert ontvangt 510 euro voor de organisatie van een kerkdienst in de openlucht bij kasteel Ophemert op zondag 23 juni. 
Deze openlucht kerkdienst is een mooie ontmoetingsplek die voor iedereen toegankelijk is. Op 23 juni bleek dan ook dat veel meer mensen dan normaal de kerkdienst bijwoonden. Bij de organisatie waren veel vrijwilligers betrokken. Mooi om te zien dat ze allerlei spullen gebruikten voor de dienst die uit hun eigen netwerk kwamen.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op via degebiedsmakelaars@westbetuwe.nl.