Initiatieven leefbaarheidsbudget Herwijnen

Onderstaande activiteiten ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Buurtkasten

Diaconie Hervormde Gemeente ontvangt 320 euro voor het plaatsen, beheren en onderhouden van buurtkasten. De bedoeling hiervan is het delen van etenswaren en/of producten ten behoeve van de gemeenschap.

Pietenpakken

Verenigde Ondernemers Herwijnen ontvangt 116 euro voor 2 pietenpakken. Voor de intocht van Sinterklaas.

Een tweetal 'restaurant Avondlicht-bijeenkomsten' in Zorg in Herwijnen

Woon- en zorgcentrum Avondlicht ontvangt 1.154,14 euro voor de tweemalige organisatie van Restaurant Avondlicht, waarbij bewoners aan de slag gaan voor familie en dorpsbewoners. De bijdrage is voor de communicatie, aankleding en materiaal (schorten).

2022

Betere zuurstofvoorziening in de visvijver

Stichting Platform Herwijnen ontvangt 275 euro voor de aanschaf van materiaal om de zuurstofvoorziening in de visvijver Meerenburg te verbeteren.

Communicatie en randzaken dorpsbarbecue

Verenigde ondernemers Herwijnen ontving voor de dorpsbarbecue 263 euro. Er was plek voor ongeveer 200 inwoners. Het bedrag is bedoeld voor onder andere de faciliteiten (borden), de PR en communicatie. Eten/voedsel was uitgesloten: de bekostiging hiervan was deels voor initiatiefnemers en de deelnemers zelf.

2021

Oprichten dorpsplatform Herwijnen

Een inwoner ontvangt 1.500 euro voor de oprichting van een dorpsplatform in Herwijnen. Doel van het platform is onder andere het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp.
Met deze bijdrage wordt een dorpsplatform opgericht waardoor initiatieven van inwoners. Verenigingen en stichtingen worden gestimuleerd. Dit versterkt daarmee de leefbaarheid in Herwijnen enWest Betuwe.

Dorpspicknick

Historische Vereniging Den Ouden Dijk ontvangt 1100 euro voor de organisatie van een historische wandeling en dorpspicknick in Herwijnen.
Deze activiteit zorgt voor verbondenheid en betrokkenheid tussen inwoners en verenigingen. De wandeling gaat langs verschillende locaties en verenigingen. Iedereen is welkom, zowel leden als niet-leden.

Verhalenavond en fotopresentatie

Historische Vereniging Den Ouden Dijk ontvangt 2000 euro. Dit is een bijdrage voor de organisatie van een 'Kiek van toen' verhalenavond met foto's tijdens de kerstmarkt. Ter ere van het 25e jubileum van de Historische Vereniging Den Ouden Dijk in Herwijnen.
Tijdens deze avond komen verschillende onderwerpen voorbij waarmee de verbinding wordt gemaakt tussen 'toen en nu'. Zodat jong en oud zich in de verhalen en bijbehorende foto’s herkennen. De vertoning van de foto’s zorgt ervoor dat jong en oud met elkaar in gesprek gaan over de verschillen en overeenkomsten tussen het heden en verleden. Het delen en doorgeven van plaatselijke (historische) verhalen zorgt voor verbinding, maar ook voor behoud van de eigen identiteit van Herwijnen.

2020

Bankje

Vereniging senioren activiteiten Lingewaal ontvangt 476,74 euro voor een bankje bij de tweede jeu-de-boulesbaan in Herwijnen.
De vereniging brengt senioren bij elkaar met jeu-de-boules wedstrijden. Dankzij het bankje kunnen de inwoners tussen het spelen door even gaan zitten. De vereniging verzorgt zelf het toekomstig onderhoud van het bankje.

AED peilschaalhuisje

Een inwoner uit Herwijnen ontvangt namens de stichting Behoud Peilschaalhuisje 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor het plaatsen van een AED bij het peilschaalhuisje in Herwijnen.
De locatie van deze AED valt buiten het huidige dekkingsgebied. In deze omgeving kan nu sneller hulp verleend worden bij hartfalen.

Inrichting speelveld

Een inwoner ontvangt namens de Brede School Herwijnen 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor het inrichten van een (openbaar toegankelijk) speelveld bij de Brede School in Herwijnen.
Door het inrichten van een speelveld bij de school kunnen kinderen prettiger spelen. Zowel leerlingen van de school als uit de kern Herwijnen.

Kerstviering

Vereniging Vrouwen van Nu uit Herwijnen ontvangt 280,25 euro voor een kerstviering in Herwijnen.
Met de kerstviering wordt zoveel mogelijk de verbinding gezocht met lokale verenigingen. Zo vindt de activiteit plaats in het dorpshuis en is aan het muziekensemble uit Herwijnen gevraagd om op te treden. Iedereen is welkom.

Oprichting ondernemersvereniging

Een inwoner uit Herwijnen ontvangt 850 euro voor de oprichting van een ondernemersvereniging.
Dit initiatief heeft een bijdrage ontvangen, vanwege het verbindende karakter voor de omgeving. De vereniging brengt de lokale ondernemers samen, die nu vaak al op verschillende manieren initiatieven van buurtbewoners ondersteunen. Door deze vereniging worden de ondernemers nu structureel verbonden. Het doel van de vereniging is om de verschillende groepen die iets organiseren in Herwijnen samen te brengen. Ook zoekt de ondernemersvereniging de samenwerking met de verenigingen in het dorp.

2019

Projectiescherm dorpshuis

De Vereniging Dorpsgemeenschap Herwijnen ontvangt een bijdrage van 1.237,56 euro. Dit is voor de aanschaf van een projectiescherm en –tafel voor het dorpshuis de Poort.
Met deze bijdrage voorzien we in de vraag naar een projectiescherm in het dorpshuis. Het kan niet alleen gebruikt worden door het dorpshuis zelf, maar ook door de vele verenigingen en bewoners die gebruik maken van het dorpshuis. Hierdoor wordt de verbinding tussen de verschillende partijen groter.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Angelique Otten.