Initiatieven leefbaarheidsbudget Hellouw

Onderstaande activiteiten in Hellouw ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Akoestisch paneel

Stichting Verenigingsgebouw ontvangt 2000 euro voor een akoestisch paneel. Het dorpshuis is dan beter te verhuren en te gebruiken voor de gymlessen van de school.

2022

Aankleding voor de Kerst-singout 

De Hervormde gemeente Hellouw ontvangt 369,92 euro voor de aanschaf van materialen voor de Kerst-Singout op 23 december 2023.

Headsets en speakers voor het vertellen van het verhaal van Jezus Christus 

Stichting Erfgoed Gereformeerde Kerk Herwijnen ontvangt 2.000 euro voor de aanschaf van headsets en speakers om op 10 december 2022 het verhaal van Jezus Christus te vertellen dit jaar in het dorp Tuil.

Opkanpbeurt voor bar in dorpshuis De Biskamp 
Stichting Verenigingsgebouw Hellouw ontvangt 1.750 euro voor het opknappen van de bar in het dorpshuis de Biskamp in Hellouw. Dit komt alle gebruikers van het dorpshuis ten goede. Een vernieuwing nodigt de bezoekers uit om meer gebruik te maken van het café en cafetaria. 

Viering van jubilea van OV Juliana Hellouw en ASH Hellouw met een zeskamp

De OV Juliana Hellouw en ASH Hellouw ontvangen samen een bijdrage van 1.200 euro voor de viering van de julbilea van de beide verenigingen door middel van een zeskamp voor alle inwoners.

Beamer voor dorpshuis

Een inwoner van Hellouw ontvangt 2.000 euro voor de aanschaf van een beamer voor het dorpshuis. Deze beamer is een wens van verschillende verenigingen in Hellouw. De beamer kan dan ook gebruikt worden door al deze verenigingen en komt in dorpshuis De Biskamp te staan.
Met de beamer kunnen verschillende activiteiten (zowel structureel als incidenteel) van verenigingen ondersteund worden. En hoeven verenigingen dit dus niet meer elke keer te huren. Zo draagt deze beamer bij aan de leefbaarheid van Hellouw.

2021

Bolderkar

Gezins-logeerhuis Dolfijn ontvangt 109 euro voor de aanschaf van een bolderkar om glas op te halen. 
Met deze bijdrage voor de aanschaf van bolderkarren kan het logeerhuis glas ophalen. Eén van de oude karren is nu vervangen. Een initiatief dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid en saamhorigheid in het dorp.

75-jarig jubileum C.B.S. De Kievitsheuvel

C.B.S. De Kievitsheuvel ontvangt 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is voor de organisatie van activiteiten om het 75-jarig jubileum te vieren. 
Voor het jubileum van de school wordt een week lang allerlei activiteiten georganiseerd voor leerlingen, oud-leerlingen en andere dorpsbewoners. Dit draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp en ontmoeting tussen de inwoners.

jubileum Oranjevereniging

Oranjevereniging ontvangt 400 euro voor de organisatie van jubileumactiviteiten.
Met de activiteiten vergroot de Oranjevereniging de maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid in Hellouw. Door de activiteiten te organiseren voor zowel leden als alle inwoners, is er ruimte voor ontmoeting tussen inwoners.

AED buitenkast

De Vitamine Muur ontvangt 1500 euro voor de aanschaf van een buitenkast voor een AED.
Met de buitenkast is de AED toegankelijk voor iedereen en veilig opgeborgen. Met de aanschaf van de buitenkast AED dragen we bij aan de dekkingsgraad voor hulp bij hartfalen.

Toneelavond Oranjevereniging

Oranjevereniging Juliana in Hellouw ontvangt een bijdrage van 650 euro voor de organisatie van een toneelavond in Hellouw. 
Er zijn geen kosten voor de inwoners en het versterkt de toegankelijkheid, de maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid en vrijwillige inzet rondom het initiatief.

Sinterklaasactiviteiten 

De Dorpsbelangenvereniging Hellouw ontvangt een bijdrage van 500 euro voor de organisatie van Sinterklaasactiviteiten in Hellouw. De vereniging organiseert een viering in het dorpshuis in combinatie met een cadeau voor de kinderen. Verschiillende verenigingen uit Hellouw dragen bij aan het feest waardoor er geen kosten voor de inwoners zijn.

Opknapbeurt van het terras bij dorpshuis De Biskamp

De Stichting verenigingsgebouw Hellouw krijgt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. De Stichting krijgt de bijdrage voor het opknappen van het terras bij het dorpshuis voor materialen en de werkzaamheden die niet door de vrijwilligers gedaan kunnen worden. 

Opening peuterkleuterpark

Een inwoner uit Hellouw ontvangt 795 euro voor de opening van de speelplek voor peuters en kleuters bij de voetbalvereniging. Er is een kinderdisco, schminken en er komt een extra speeltoestel.

Geluidsbox voor jeugdclub Hellouw

Jeugdclub Emanuel ontvangt een bijdrage van 155 euro voor de aanschaf van een geluidsbox. 
De geluidsbox kan bij verschillende jeugdactiviteiten voor alle kinderen van Hellouw worden ingezet. De club vroeg ook een beamer. De beamer wordt 'overgenomen'door de dorpsbelangenvereniging.

Inloopkoffie Dolfijn

Gezins-logeerhuis Dolfijn krijgt een bijdrage van 275 euro. Hiermee worden de kosten van de zogenaamde 'inloopkoffie' in Hellouw betaald. 

2020

Bioscoopdag

EEn inwoner uit Hellouw ontvangt 1.657,25 euro uit het leefbaarheidsbudget.
Dit is een bijdrage voor de organisatie van een bioscoopmiddag voor kinderen in Hellouw. Onder voorwaarde dat dit past binnen de coronamaatregelen van het RIVM.
Door de bioscoopdag te organiseren voor jeugd van verschillende leeftijden, wordt deze jeugd meer met elkaar en wellicht ook het dorp verbonden.

Viering 75 jaar vrijheid

Comité 5 mei ontvangt 800 euro uit het leefbaarheidsbudget voor verschillende nieuwe activiteiten tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in Hellouw.
Naast de jaarlijkse festiviteiten rondom Tour de Waal, worden dit jaar extra activiteiten georganiseerd voor met name ouderen en mensen die minder mobiel zijn. Echter, de dag is voor iedereen, van jong tot oud, om samen de vrijheid te vieren.

Bloembakken

Een inwoner uit Hellouw ontvangt 1.200 euro voor bloembakken. Deze bakken zijn opgehangen aan lantaarnpalen aan de Reitensestraat en Kortgraaf in Hellouw.
De bloembakken zorgen voor een fleurig aangezicht waar heel de wijk plezier aan beleeft. Een groepje inwoners zorgt zelf voor het onderhoud aan de bloembakken en de verzorging van de bloemen.

Presentjes voor ouderen

Stichting Verenigingsgebouw Hellouw ontvangt 750 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor presentjes die meegegeven worden tijdens de stampottenactie voor ouderen in Hellouw. 
Samen met vrijwilligers en de lokale cafetaria wordt bij zo'n 75 ouderen op maandag een gratis stamppot met presentje bezorgd, gedurende acht weken. Hiermee krijgen ouderen in Hellouw een steuntje in de rug tijdens de coronacrisis. 

Vervanging AED school

Een inwoner uit Hellouw ontvangt 1.308 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het plaatsen van een AED ter vervanging van de oude aan de school in het centrum van Hellouw.
Het is belangrijk voor het dekkingsgebied dat de AED vervangen wordt, want deze hangt op een centrale plek in Hellouw. Hierdoor kan snel hulp geboden worden bij hartfalen.

Aanschaf microfoon

IJsclub DES uit Hellouw ontvangt een bijdrage van 333,95 euro voor de aanschaf van een microfoonset om bingoavonden te organiseren. 
Met deze bijdrage wordt een initiatief ondersteund dat de leefbaarheid in Hellouw vergroot. Bovendien kunnen andere verenigingen de microfoonset ook lenen.

Kerststukjes voor ouderen

Een inwoner ontvangt een bijdrage van 585 euro voor de aanschaf van materialen om zelf kerststukjes te maken. Deze kerststukjes worden bezorgd bij ouderen in Hellouw.
Met deze activiteit vergroten we de maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid. Deze vrijwillige inzet helpt om eenzaamheid tegen te gaan in deze bijzondere tijd.

Gordijnen en rolluik dorpshuis

Dorpshuis De Biskamp uit Hellouw ontvangt 2.000 euro. Deze bijdrage is voor de aanschaf van gordijnen en rolluiken voor Dorpshuis de Biskamp.
Deze bijdrage, waarvan nieuwe gordijnen en een rolluik kan worden aangeschaft, is een verbetering voor het onderhoud van het dorpshuis. En natuurlijk voor een deel ook voor de veiligheid.

Evenemententent

Bijbelspelweek Hellouw ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een tent voor onder andere de bijbelspelweek, waar alle kinderen van Hellouw welkom zijn. Deze tent kan ook door andere verenigingen in Hellouw gebruikt worden.
Een bijdrage als deze is belangrijk vanwege de activiteiten die alle kinderen van Hellouw samenbrengt, zoals de bijbelspelweek. Ook de bereidheid om de tent te willen delen met andere verenigingen draagt bij aan samenwerking tussen verenigingen.

2019

Ophaalservice glas door jongeren

Het starten van een ophaalservice voor glas door jongeren van het logeerhuis Dolfijn in Hellouw. De jongeren van De Dolfijn gaan in het dorp huis aan huis glas ophalen en naar de glasbak brengen. Deze groep gaat ook in de winter trottoirs en stoepen sneeuwvrij maken. De aanvragers ontvangen voor dit initiatief 280,52 euro.
De initiatiefnemers ontvangen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget omdat de ophaalservice bijdraagt aan de zelfredzaamheid van inwoners én de saamhorigheid in het dorp. Dolfijn stuurt de inwoners van Hellouw een brief om de ophaalservice voor glas bekend te maken. De jongeren starten zo spoedig mogelijk.

Geluidsinstallatie dorpshuis De Biskamp

De Stichting Verenigingsgebouw Hellouw ontvangt een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van 2.000 euro. Dit is voor de voor de aanschaf van een geluidsinstallatie voor dorpshuis de Biskamp in Hellouw.
Door een geluidsinstallatie aan te schaffen, waar alle gebruikers van het dorpshuis De Biskamp gratis gebruik van kunnen maken, wordt de verbinding tussen de verschillende partijen groter.

Tour de Waal

Voor een terugkerende herdenking 'Tour de Waal' is 286,20 euro toegekend aan Oranjevereniging Juliana. De stichting BOL vroeg de Oranjevereniging  om medewerking bij de herdenking op 5 mei. De Oranjevereniging schaft van het bedrag uit het leefbaarheidsbudget een partytent en veiligheidshesjes aan.
De Oranjevereniging  zet de aangeschafte materialen de komende jaren weer in voor Tour de Waal maar ook voor andere activiteiten van de Oranjevereniging. Daarnaast stelt de Oranjevereniging de materialen beschikbaar aan andere verenigingen in Hellouw. Dit is een voorbeeld van een mooie samenwerking en verbinding van lokale partijen waaronder de Oranjevereniging om de vrijheid van Nederland jaarlijks te herdenken. 

Bioscoopmiddag en –avond

Dorpsbelangenvereniging Hellouw ontvangt een bijdrage van 1.842,25 euro voor het organiseren van een bioscoopdag voor jong en oud in Hellouw.
Met de bijdrage kan de vereniging een leuke bioscoopmiddag en –avond organiseren voor de jongeren van verschillende leeftijden. Hiermee wordt beoogd dat de jeugd meer met elkaar en met het dorp verbonden wordt.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Angelique Otten.