Initiatieven leefbaarheidsbudget Heesselt

Onderstaande activiteiten in Heesselt ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Culturele en sociale activiteiten

Cultureel historisch centrum Kerk Heesselt ontvangt 2000 euro voor partytenten, banken, tafels en keukenspullen. Voor culturele en sociale activiteiten en acitiviteiten van andere stichtingen of verenigingen.

Bewustwordingsactie

Zwerfafvalbrigade ontvangt 1264,75 euro voor het opzuigen van hondenpoep, flyer voor de omwoners, biologisch afbreekbaar vlaggetje. Voor een mooie en ludieke bewustwordingsactie.

Beamer

Vrouwen van Nu Varik Heesselt ontvangt 1200 euro voor een beamer. De beamer is nodig voor de maandelijkse bijeenkomsten.

Knutselmateriaal

Het Veerhuis, de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool en Muziek met Danique ontvangt 425,81 euro voor betaling van de huur en inkoop knutselmateriaal. Voor het organiseren van een tweedaagse activiteit in de laatste week van de zomervakantie.

Vlaggenmast

Stichting Oranjefeesten Varik Heesselt ontvangt 137,88 euro voor een vlaggenmast. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd op het Meester van Dalenplein waarbij de vlaggenmast gebruikt kan worden.

2022

Sinterklaasfeest in Heesselt

Een inwoner van Varik ontving 595 euro voor de organisatie van het Sinterklaasfeest in Varik en Heesselt

Verlichte kerstboom in Heesselt

Een inwoner heeft namens de Stichting Dorpstafel Varik Heesselt 650 euro ontvangen voor de aanschaf en plaatsing van een drietal verlichte kerstbomen in de dorpen.

Informatiebord op het schoolplein in Varik

Een inwoner van Varik krijgt een bijdrage van 180 euro voor de aanschaf van een informatiebord. Het informatiebord is voor allerlei lokale activiteiten op het schoolplein in Varik.

Gezamenlijke open dag van TV Varik Heesselt en de Corsoclub Varik

Een inwoner heeft een bijdrage van 1.500 euro ontvangen namens de Stichting Corsowagen Varik en de Tennisclub Varik-Heesselt. Deze verenigingen organiseren binnenkort voor het eerst een gezamenlijke open dag waar alle inwoners van de beide dorpen van harte welkom zijn. Een deel van de bijdrage gebruiken de verenigingen ook voor toekomstige evenementen.

2021

Brochure en magazine bezienswaardigheden

Een inwoner ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget voor Varik en Heesselt. Dit is voor het uitgeven van een brochure en een magazine om de bezienswaardigheden in Varik en Heesselt goed in kaart te brengen.

Brochure en magazine over activiteiten en bezienswaardigheden in Varik en Heesselt

Een inwoner uit Heesselt krijgt een bijdrage van 2.000 euro voor het maken van een brochure en magazine om alle activiteiten en bezienswaardigheden van Varik en Heesselt in kaart te brengen.

In 2020 ontvangt Heesselt geen bijdragen uit het leefbaarheidsbudget.

2019

Openluchttheater erfgoedverhalen

Een inwoner ontvangt voor Varik en Heesselt een bedrag van 2.000 euro. Dit is voor het uitvoeren van vier voorstellingen in het kader van Openluchttheater Erfgoedverhalen. 
Bij de vier voorstellingen, worden veel jonge en oude inwoners betrokken net als verenigingen. Het is een project waar iedereen met elkaar aan de slag gaat.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Petra Bazuin.