Initiatieven leefbaarheidsbudget Haaften

Onderstaande activiteiten in Haaften ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Beamer

Stichting Multifunctioneel Centrum de Burcht van Haeften ontvangt 1000 euro voor een beamer. De huidige is stuk dus dient vervangen te worden. De beamer kan door alle organisaties en verenigingen gebruikt worden bij activiteiten in de Burcht van Haeften.

Meer leden werven

Biljartvereniging Haaften ontvangt 600 euro voor een nieuw doek en zaalhuur voor de clinics, om meer leden te werven.

Halloween

Halloween Haaften ontvangt 343,20 euro voor flyers en veiligheidsmiddelen voor de jaarlijkse spooktocht. Zodat er ieder jaar weer een tocht georganiseerd kan worden.

Geluidsapparatuur

De Stichting Burcht van Haeften ontvangt  2.000 euro voor de aanschaf van geluidsapparatuur die kan worden ingezet bij allerlei festiviteiten die in de Burcht worden georganiseerd.

2022

Straatverlichting

Een bijdrage van 1.055 euro voor Buurtvereniging Haaften voor de aanschaf van verlichting die bijvoorbeeld met Kerst kan worden opgehangen voor aankleding van straten. Het kan ook door andere verenigingen en evenementen worden gebruikt.

Werelds Koken

Met een bijdrage van 500 euro organiseert Kom in Kracht het project Werelds Koken. Bij Werelds Koken gaat het erom dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen koken zorgt voor verbinding. Inwoners van Haaften integreren met mensen die afkomstig zijn uit een ander land en die in Haaften wonen en andersom. De bijdrage is ondere andere bedoeld voor de huur van de keuken en om de PR en communicatie op te starten. Voor de activiteit zoekt Kom in Kracht de samenwerking met bijvoorbeeld de scholen, platform Mooi Haaften en ondernemers.

2021

Sinterklaasactiviteiten

Met een bijdrage van 925 euro organiseert de Oranjevereniging in Haaften  Sinterklaasactiviteiten in het dorp. 
De Sint gaat dit jaar 'on tour' en voor de kinderen is er een cadeautje. Een mooie activiteit voor het dorp.

Platform Mooi Haaften

Platform Mooi Haaften ontvangt 1000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de oprichting van het platform Mooi Haaften.
Het doel van deze stichting is om de gemeenschappelijke belangen van de inwoners uit het dorp te behartigen. Hierbij worden inwoners zoveel mogelijk betrokken door overleg en samenwerking. Het platform wil de schakel zijn tussen inwoners en gemeente. Om het welzijn van jong en oud te bevorderen. En om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp te verbeteren en versterken.

Organisatie digitale en coronaproof Koningsdag

Oranjevereniging Haaften ontvangt 1800 euro uit het leefbaarheidsbudget. Om de digitale Koningsdag te promoten ontvangen de inwoners van Haaften een oranje plantje. De plantjes worden met de bijdrage uit het leefbaarheidsbudget gekocht. 
Dankzij de creatieve inzet van de Oranjevereniging Haaften is er dit jaar een aangepaste, deels digitale, Koningsdag. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden. Een mooie bijdrage aan de saamhorigheid in Haaften. Met het leefbaarheidsbudget is een mooie attentie voor alle Haaftenaren verzorgd.

Tafels Burcht van Haeften

Stichting Beheer en Exploitatie Kulturhus Haaften ontvangt 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de aankoop van tafels voor de Burcht van Haeften.
De tafels bij de Burcht van Haeften worden gebruikt voor verschillende verbindende activiteiten en om elkaar te ontmoeten.

Doorstart van de avond4daagse 

De Stichting avond4daagse in Haaften krijgt 1.703 euro uit het leefbaarheidsbudget.
De Stichting kon de avondvierdaagse de afgelopen twee jaar niet of slechts in aangepaste vorm door laten gaan vanwege corona. Voor de kosten van communicatiemiddelen en de zichtbaarheid van vrijwilligers krijgt de stichting nu een bijdrage. 

Foto's op de deuren in de Burcht van Haeften

Stichting Kultuurhuus Haaften ontvangt 2000 euro voor het beplakken van de deuren met lokale foto's. Dit is om de Burcht van Haeften huiselijker te maken en meer te verbinden met het dorp. 

Bloembakken aan lantaarnpalen in Haaften-Noord

Buurtvereniging Haeftense Helden krijgt een bijdrage van 400 euro voor de aanschaf van bloembakken. De bloembakken zijn voor de lantaarnpalen in Haaften-Noord.
Tijdens de vorige Burendag is het idee ontstaan om tien bloembakken aan lantaarnpalen te hangen in hun wijk. Doel van het leefbaarheidsbudget is onder andere om de eigen omgeving te verfraaien en je daar ook zelf verantwoordelijk voor voelen.

2020

Aanschaf materialen

Kulturhus Burcht van Haeften ontvangt 1690 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een stoel-/tafellift, veegmachine en elektrische onkruidborstel.
Met de veegmachine en onkruidborstel kan samen met andere verenigingen extra onderhoud uitgevoerd worden in en rondom het gebouw. De stoel-/tafellift ontlast vrijwilligers met zwaar tilwerk tijdens activiteiten die de Burcht van Haeften voor de inwoners organiseert.

2019

Opstarten avondvierdaagse

Er is geen avondvierdaagse in Haaften. Ouders startten de avondvierdaagse op en willen het jaarlijks laten terugkeren. Een aantal enthousiaste ouders in Haaften hebben zich verenigd in het bestuur Avondvierdaagse Haaften. Het bestuur ontvangt 971,30 euro voor de aanschaf van veiligheidsvestjes, beachflags, een start/finishvlag en een partytent. 
Het bestuur van de avondvierdaagse werkt samen met de Oranjevereniging, de EHBO Haaften, de openbare basisschool en de organisatie Welzijn West Betuwe. Het bestuur zorgde zelf voor sponsering van lokale bedrijven om de avondvierdaagse mogelijk te maken. Een mooie samenwerking en verbinding van lokale partijen voor de inzet van de leefbaarheid. Inwoners, jong en oud, komen bij elkaar om te ontmoeten en te bewegen. De avondvierdaagse was van 14 mei tot en met 17 mei 2019.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Angelique Otten.