Initiatieven leefbaarheidsbudget Geldermalsen

Onderstaande activiteiten en initiatieven in Geldermalsen ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Vogelkastjes

Dorpsraad Deil ontvangt 410 euro voor materialen voor de uilenkast en nestkastjes.

Kerstlichtshow

Stichting Toneelgroep T-jater ontvangt 978,93 euro voor voor de kerstlichtshow in het Lingepark van Geldermalsen. Tijdens deze show zal voor het eerst een hologram in het Lingepark zichtbaar zijn tijdens het Kerstverhaal.

Biertafels voor het Bloemenfestival

De Ondernemersvereniging ontving voor de aanschaf van biertafels voor het organiseren van het eerste Bloesemfestival in Geldermalsen 950 euro. Zodat deze voor dit jaar en de komende jaren niet gehuurd hoeven te worden. 

Diverse apparatuur voor activiteiten van Stichting Tante Leen

Stichting Tante Leen uit Geldermalsen ontving 1.325,38 euro voor de aanschaf van apparatuur voor het organiseren van verschillende activiteiten. Tante Leen biedt gelegenheid voor laagdrempelige ontmoeting, rust, een verhaal of talenten tonen. Met de aanschaf van apparatuur biedt de stichting gezelschaps- en voorlichtingsactiviteiten aan voor alle inwoners en organisaties van Geldermalsen.

2022

Sinterklaas materialen

Een bijdrage van 1.295,70 euro voor de Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen voor de aanschaf van veertien pietenpakken en accessoires, voor de organisatie van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Geldermalsen. 

Materialen voor het Dickensfestijn

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen ontvangt 2.000 euro voor de organisatie van het Dickensfestijn in Geldermalsen. De bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van een partytent, een stretchtent en passende aankleding.

Materialen om activiteiten te organiseren en huren van een springkussen tijdens buitenspeeldag 

Buurt- en Speeltuinvereniging het Heksenketeltje ontvangt 1.887,95 euro voor de aanschaf van materialen om het hele jaar door activiteiten te kunnen organiseren. Een deel van de bijdrage is met terugwerkende kracht ook voor het huren van een springkussen tijdens de buitenspeeldag op 25 juni van dit jaar. 

2021

Livestream Koningsdag

Restaurant Prinsheerlijk en DJ Scheur ontvangen 500 euro uit het leefbaarheidsbudget. Ditis voor de organisatie van coronaproof activiteiten op Koningsdag. Met het leefbaarheidsbudget kunnen ze deze activiteiten live uitzenden, zodat mensen het thuis kunnen volgen en meevieren.
Het is al een mooi initiatief dat ondanks de maatregelen er activiteiten worden georganiseerd op Koningsdag. Door de livestream mogelijk te maken, kunnen nog meer mensen thuis meegenieten.

2020

Belevingstuinen en jeu-de-boulesbaan

Stichting Vrienden van Ravestein ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget.
Dit is een bijdrage voor het vernieuwen van de belevingstuinen en de aanleg van een jeu-de-boulesbaan.
Het is een mooi initiatief om de belevingstuinen te vernieuwen en een jeu-de-boulesbaan aan te leggen en toegankelijk te maken voor de bewoners en de inwoners rondom Ravestein in Geldermalsen. Hiermee ontstaat meer sociale betrokkenheid in de omgeving van Ravestein.

Bloembakken

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen ontvangt 1750 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de eenmalige aanschaf van bevestigingsmateriaal dat nodig is om zomerbloembakken aan lantaarnpalen op te hangen in het centrum van Geldermalsen.
Dit initiatief maakt het centrum van Geldermalsen gezelliger en nodigt daardoor mensen uit om naar het centrum van Geldermalsen te komen.

Buitenspeeldag

Stichting de Stromende Buurt ontvangt 952,19 euro voor het organiseren van een buitenspeelmiddag op woensdag 10 juni in de Lekstraat in Geldermalsen.
Deze activiteit vindt plaats tijdens de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. Dit initiatief stimuleert het samen buitenspelen voor kinderen.

Hekwerk hondenspeelveld

Een inwoner uit Geldermalsen ontvangt 2000 euro uit het leefbaarheidsbudget voor het plaatsen van een hekwerk. Dit is nodig voor de realisatie van een hondenspeelveldje aan de Lange Akker en Kennedylaan in Geldermalsen.
Dit initiatief vergroot de leefbaarheid in de woonwijk. Uit de aanvraag blijkt dat er bij de omwonenden aan de Lange Akker en Kennedylaan geen bezwaren zijn geconstateerd tegen dit hondenspeelveldje en er voldoende draagvlak is in de wijk.

Realisatie jeu-de-boulesbaan

Een inwoner ontvangt namens speeltuin ’t Peppelhof in Geldermalsen 2.000 euro voor het realiseren van een jeu-de-boulesbaan, nabij speeltuin 't Peppelhof in Geldermalsen.
Met de aanleg van de baan wordt de saamhorigheid vergroot tussen de jongeren en de ouderen omdat zij samen kunnen spelen op deze baan. Ook de directe verbinding tussen de speeltuin en de jeu-de-boulesbaan brengt meer betrokkenheid tot stand. 

Kaart, knutsel- en spelletjesclub

Een inwoner uit Geldermalsen ontvangt 441 euro uit het leefbaarheidsbudge voor het starten van een kaart- knutsel- en spelletjesclub aan de Badweg in Geldermalsen.
De activiteiten worden twee keer per week aangeboden en alle inwoners van de gemeente zijn (na aanmelding) welkom. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat inwoners elkaar op een ontspannen manier ontmoeten en contacten opdoen. Gedurende de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de activiteiten.

Aanschaf aanhanger

Stichting Integreren doe je Samen ontvangt een bijdrage van 750 euro uit het leefbaarheidsbudget voor de aanschaf van een grotere aanhanger om meubilair voor nieuwkomers te vervoeren.
Door het aanschaffen van deze grotere tweedehands aanhanger, wordt het eenvoudiger om tweedehands meubels op te halen bij inwoners. Deze meubels worden daarna bezorgd bij nieuwe inwoners van de gemeente West Betuwe. Hierdoor ontstaat er een verbinding tussen de gevestigde inwoners en de nieuwkomers. Wellicht kan de grotere aanhanger ook nog voor andere doeleinden worden ingezet. Of door anderen worden gebruikt die hulp nodig hebben.

Kookmaterialen

Kookgroep den Dries uit Geldermalsen ontvangt 665,15 euro uit het leefbaarheidsbudget voor de aanschaf van kookmaterialen.
Door de verhuizing van kookclub Den Dries naar De Ontmoeting in het centrum van Geldermalsen ontstaat meer ruimte. Zo kunnen meer alleenstaande ouderen terecht voor een maaltijd tegen een kleine bijdrage. De Hervormde Kerk stelt de ontmoetingsruimte kosteloos beschikbaar aan deze kookclub. Op deze nieuwe locatie wordt op inductie gekookt en zijn nieuwe pannen nodig.

Oprichting stichting bestaande speeltuin

Een inwoner uit Geldermalsen ontvangt 423,50 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het oprichten van een stichting om een reeds bestaande speeltuin, zonder bestuur, opnieuw te activeren.
De bestaande speeltuin is verouderd en heeft geen bestuur. Inwoners willen dat de speeltuin wordt vernieuwd. Dit zorgt voor een positieve impuls van de leefbaarheid in de wijk.

2019

Het organiseren van een congres voor Stichting Vitaal Geldermalsen

De Stichting Vitaal Centrum Geldermalsen is in de zomer van 2019 opgericht. Op 19 september organiseert de stichting een congres. De stichting nodigt hiervoor inwoners, ondernemers en organisaties uit. Tijdens deze bijeenkomst stelt de stichting zich voor en vertelt over de doelstellingen om de leefbaarheid in het centrum van Geldermalsen te verbeteren. De bijdrage uit het leefbaarheidsbudget is 1.000 euro.
De stichting ontvangt een bijdrage omdat ze met haar doelstellingen bijdraagt aan de leefbaarheid in het centrum van Geldermalsen.

Kangoeroedag 2020

Ckv Animo uit Geldermalsen ontvangt een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van 2.000 euro. Dit is voor het organiseren van een zogenaamde Kangoeroedag in voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 van de basisscholen.
Met deze Kangoeroedag worden de jongste basisschoolleerlingen door een dagje spelletjes lekker beziggehouden. En het is nog goed voor de beweging ook.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Patricia Visee.