Initiatieven leefbaarheidsbudget Enspijk

Onderstaande activiteiten in Enspijk ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2024

Muziek

Stichting MooiWonenInEnspijk ontvangt 363 euro voor muzikale ondersteuning. Voor het Nieuwjaarsfeest waar inwoners elkaar ook in de winter kunnen treffen.

2023

Geluidsapparatuur

Stichting MooiWonenInEnspijk ontvangt 2000 euro voor mobiele geluidsapparatuur. Voor iedere activiteit in het dorp kan er gebruik worden gemaakt van deze installatie.

Family Colorrun

Chapeau Kinderwerk uit Enspijk ontvangt een bedrag van 2.000 euro voor de organisatie en uitvoering van de family Colorrun op 23 juni 2023.

2022

Informatieve avond over de historie van het dorp met mogelijke wandelroute als gevolg

Een bedrag van 875 euro is toegekend aan de stichting MooiWonenInEnspijk voor het organiseren van een een avond over de historie van Enspijk. Ieder inwoner, jong en oud, is welkom om aan te sluiten. Tijdens die avond onderzoeken of een wandelroute het mogelijk is.

Cursus voor snoeien hoogstamfruitbomen

Stichting MooiWonenInEnspijk ontving 165 euro voor de organisatie van een snoeicursus om een aantal hoogstamfruitbomen in de kern goed te kunnen onderhouden.

Kinder Kunst Dag in Enspijk

Stichting MooiWonenInEnspijk ontving een bijdrage van 1.950 euro voor de organisatie van de Kinder Kunst Dag. De kinderen komen die dag bij elkaar en kunnen kiezen uit verschillende workshops. Aan het eind van de dag is er een expositie, waar alle dorpsbewoners welkom zijn.

Bijeenkomsten voor inwoners van Opijnen van verschillende achtergrond

De stichting Dichterbij Huis ontvangt een bijdrage van 2000 euro voor het organiseren van enkele bijeenkomsten waarbij allochtone inwoners uit Opijnen autochtone inwoners uit het dorp ontmoeten. De bijeenkomsten worden gehouden in Stroomhuis Neerijnen.

2021

Ondersteuning werkgroep Bloemrijk Enspijk

Stichting Mooi wonen in Enspijk ontvangt 800 euro als incidentele ondersteuning vanwege het sociale en verbindende aspect van de werkgroep Bloemrijk Enspijk.
De werkgroep draagt bij aan het sociale en verbindende aspect van Bloemrijk Enspijk. Al meer dan 30 inwoners helpen en denken mee om Enspijk vrolijker, fleuriger en groener te krijgen. Met deze bijdrage is het mogelijk om bestaande locaties bij te zaaien en planten en eventueel uit te breiden.

Halloween en Sinterklaas

Speeltuinvereniging De Vergd ontvangt 600 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het organiseren van activiteiten rond Halloween en Sinterklaas.
Veel vrijwilligers werken samen aan deze activiteiten. Dit is goed voor de leefbaarheid en samenhang in het dorp.

Victor Veilig poppen

Stichting MooiWonenInEnspijk ontvangt een bijdrage van 375 euro voor het plaatsen van Victor Veilig poppen.
In Enspijk is veel aandacht voor verkeersveiligheid. De Victor Veilig poppen dragen hieraan bij. Vrijwilligers zorgen voor het verplaatsen, onderhoud en beheer van de poppen.

Voetbalgoaltjes

Stichting MooiWonenInEnspijk ontvangt een bijdrage van 1452 euro voor het plaatsen van twee voetbalgoaltjes. 
Het veldje, in combinatie met de jeu-de-boulesbaan is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dit draagt bij aan de samenhang in het dorp. Stichting MooiWonenInEnspijk zorgt voor het beheer en onderhoud van de voetbalgoaltjes.

Bolderkar

Een inwoner ontvangt 98 euro voor de aanschaf van een bolderkar voor Enspijk. 
De bolderkar kan voor verschillende (sociale) activiteiten in Enspijk worden gebruikt. Onder ander voor het ophalen van zwerfafval. De bolderkar wordt opgeslagen bij andere gereedschappen en middelen die gebruikt worden voor activiteiten in het dorp.

Digitaal tekstbord

IJsclub De Haar ontvangt een bijdrage van 626 euro voor een digitaal tekstbord. Hierop kunnen activiteiten in Enspijk worden aangekondigd. 
Met het tekstbord kunnen we meer informatie tijdens de activiteiten in Enspijk laten zien. Dit maakt meedoen nog makkelijker.

2020

Tafeltennistafel

Speeltuinvereniging De Vergd uit Enspijk ontvangt 1.913 euro uit het leefbaarheidsbudget voor een tafeltennistafel in de speeltuin van Enspijk.
Jongeren uit Enspijk kwamen met het idee voor een tennistafel. Rondom burendag organiseert de speeltuinvereniging tafeltennistoernooitjes voor jong en oud in Enspijk, dit stimuleert de verbinding. Het onderhoud, eventuele keuringen en toezicht regelt de speeltuinvereniging.

Mededelingenbord

Stichting Mooi Wonen en zwerfvuilbrigade Enspijk ontvangen 1.800 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een mededelingenbord in Enspijk.
Het bord komt op een centrale plaats in Enspijk. Op dit bord kunnen alle verenigingen, maar ook bijvoorbeeld de kerk en de kinderopvang activiteiten plaatsen. Aankondigingen voor activiteiten zijn zo voor een breder publiek zichtbaar. Hierdoor kunnen meer inwoners van jong tot oud meedoen. Dit versterkt de sociale verbinding en leefbaarheid in het dorp Enspijk.

Mezenkasten

Bloemrijk Enspijk ontvangt 400 euro uit het leefbaarheidsbudget voor het maken en ophangen van mezenkasten in Enspijk.
De mezenkasten ondersteunen in de bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast heeft dit initiatief een verbindend aspect. De kinderopvang in Enspijk helpt mee met het bouwen en schilderen van de mezenkasten. In het najaar worden de nestkasten samen met een groep vrijwilligers opgehangen.

Bank en picknickset

Stichting MooiWonen in Enspijk ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget.
Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een bankje en een picknickset in de Lingestraat in Enspijk.
Het bankje en de picknickset zullen als ontmoetingsplek functioneren voor jong en oud. Dit draagt bij aan de sociale verbinding in dit deel van Enspijk.

Materialen bloemrijk

Stichting MooiWonen in Enspijk ontvangt 1.500 euro voor de werkgroep Bloemrijk Enspijk. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van materialen en gereedschap en uitwerking van ideëen om Enspijk vrolijker, fleuriger en groener te maken.  
Met deze bijdrage wordt geïnvesteerd in materialen en gereedschap. En in ideëen om het dorp een vrolijke, fleurige en groene uitstraling te geven. 

Stormbaan met spel

IJsclub De Haar uit Enspijk ontvangt 2.000 euro voor een stormbaan met spelactiviteit op 12 september in Enspijk. Dit ter ere van het 100-jarig jubileum van IJsclub De Haar. Let op, dit is onder voorbehoud. Indien de activiteit niet door kan gaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, dan wordt het bedrag niet uitgekeerd.
Dit initiatief stimuleert de verbinding door middel van sport en spel. Naast de leden van de ijsclub (dit zijn niet alleen inwoners van Enspijk), is iedereen welkom op deze dag. Jong en oud. Ook met naastgelegen dorpen wordt de verbinding gezocht. Na de jubileumdag kan iedereen de spullen gebruiken. Vrijwilligers begeleiden dit en houden toezicht.

2019

Jeu-de-boulesbaan

Stichting Mooi Wonen in Enspijk ontvangt  een bedrag van 1.500 euro. Dit is een bijdrage voor het realiseren van een jeu-de-boulesbaan in Enspijk (perceel hoek Netstraat en Korte Veerweg).
Deze buitenactiviteit voor jong en oud stimuleert de leefbaarheid in het dorp. Een plaatselijke ondernemer realiseert de baan, met hulp van vrijwilligers.

Kindertheater

Stichting Mooi Wonen in Enspijk ontvangt een bedrag van 1.935 euro. Dit is een bijdrage voor het organiseren van een kindertheater.
Dit evenement brengt de kinderen in het dorp Enspijk samen. Dit is van waarde omdat Enspijk geen eigen bassischool meer heeft en de kinderen dus verspreid over de andere dorpen naar school gaan. De dag wordt georganiseerd door de speeltuinvereniging en vrijwilligers. De kinderen kunnen meedoen aan een theaterworkshop, onder begeleiding van een professioneel bureau. Alle inwoners zijn aan het einde van de dag welkom om te genieten van de theatervoorstelling en gezellig samen te zijn.

Twee bankjes

Stichting Mooi Wonen in Enspijk ontvangt een bedrag van 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor het plaatsen van twee nieuwe bankjes bij het trapveldje en de aan te leggen jeu-de-boulesbaan.
De twee huidige bankjes zijn aan vervanging toe en worden vervangen door deze nieuwe bankjes. Vrijwilligers verzorgen onder toezicht van de Stichting Mooi Wonen in Enspijk het plaatsen, het onderhoud en het beheer van de bankjes.

Airfryer Oranjecomité

Het Oranjecomité Enspijk ontvangt een bedrag van 200 euro. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een airfryer voor diverse activiteiten in het dorp Enspijk.
Met de aanschaf van een airfryer voor verschillende activiteiten wordt het eenvoudiger en gezonder om snacks te bereiden tijdens verschillende activiteiten.

Educatieve themaweek en herinneringsbord kasteel

In samenwerking met Chapeau Kinderwerk, de Historische Kring en Elfdorpenspel Enspijk, ontvangt Stichting Mooi Wonen in Enspijk een bedrag van 799 euro. Dit is een bijdrage voor een educatieve themaweek rondom kastelen en de historie van kasteel Enspijk. En voor het plaatsen van een herinneringsbordje met een korte tekst en afbeelding van het kasteel. 
Met dit initiatief wordt de geschiedenis van Enspijk aan het voetlicht gebracht. Ook is er een educatief programma voor alle jeugd. Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor de themaweek met een slotdag.

Bloemrijk

Stichting Mooi Wonen in Enspijk ontvangt een bedrag van 1.550 euro voor het realiseren van een ‘bloemrijk’ Enspijk.
Een groep vrijwilligers, jong en oud, maken samen een plan om Enspijk bloemrijker te maken. Inwoners zorgen zelf voor het inzaaien, onderhoud en beheer. Deze samenwerking zorgt voor een leefbaar en bloemrijk Enspijk.

Boottocht open eettafel

Stichting Mooi Wonen uit Enspijk ontvangt 950 euro voor een boottocht. Dit is een eenmalige jubileumactiviteit. Deze activiteit is voor iedereen die gebruik maakt of wil maken van de open eettafel Enspijk.
De open eettafel is openbaar en iedereen kan zich hiervoor inschrijven. Een groep van 10 vrijwilligers verzorgt iedere maand een lekkere maaltijd. Dit versterkt de sociale samenhang binnen het dorp Enspijk.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.