Initiatieven leefbaarheidsbudget Buurmalsen

Onderstaande activiteiten ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023 

Beamer

Dorpshuis Ons Eigen Gebouw ontvangt 2000 euro voor een beamer. Om beter en multifunctioneel in te spelen op diverse activiteiten, vanuit diverse gebruikers, in het dorpshuis.

Geluidsinstallatie

Oranjevereniging Buurmalsen ontvangt 2000 euro voor een geluidsinstallatie. Zodat meerdere verenigingen deze kunnen gebruiken voor activiteiten en ontmoetingen tussen diverse doel- en leeftijdsgroepen.

Reparatie klok

Stichting speelplek de Hollandsche Tuin ontvangt 2000 euro voor reparatie voor de klok. Om de klok te onderhouden en herhaling van dit soort schade te voorkomen.

Blijvend feest voor jongeren 

De Oranjevereniging Buurmalsen ontving een bedrag van 500 euro voor de aankleding van een feest voor de jongeren van het dorp. De opzet is dat dit feest blijvend wordt georganiseerd.

2022

Vervolg voor de corsowagen en nieuwe vesten voor de bouwers

De Stichting Corsowagen Buurmalsen-Tricht ontving 2.000 euro voor het geven van een structureel vervolg voor de stichting corsowagen en het behouden van vrijwilligers. Bouwers aan de wagen krijgen nieuwe vesten.

Tentfeest voor jongeren

Jong Gelre Buurmalsen krijgt een bijdrage van 2.000 euro voor de organisatie van een tentfeest voor jongeren van 16 plus. Doel is jongeren van naastgelegen dorpen met elkaar in contact te brengen.

2021 

Lezing over het belang van vogels in relatie tot biodiversiteit

Dorpsraad Buurmalsen ontvangt 683,75 euro voor het organiseren van een lezing over het belang van vogels in relatie tot biodiversiteit. Vrijwilligers hangen nestkasten op en plaatsen  twee eendenkorven.
Met dit initiatief benadrukt de dorpsraad het belang van flora en fauna in Buurmalsen voor alle doelgroepen. Je ziet dit ook terug in de dorpsplannen.

Materiaal voor de groenbrigade

Groenbrigade Buurmalsen krijgt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget voor de aanschaf van verschillende materialen.
Met deze bijdrage koopt de Groenbrigade verschillende materialen om verschillende locaties in Buurmalsen te onderhouden. Andere verenigingen in Buurmalsen kunnen deze mateiralen ook gebruiken. Dit past prima in het groene gedachtengoed van het dorp Buurmalsen.

Sinterklaasfeest 

Stichting Speelplek de Hollandsche Tuin krijgt een bijdrage van 200 euro voor de organisatie van een Sinterklaasfeest in Buurmalsen.
Het bekostigen van het Sinterklaasfeest is dit jaar veel lastiger vanwege Corona. Om het feest toch door te laten gaan, hebben we besloten eenmalig een bijdrage te geven. Volgende jaren draagt de organisatie zelf de kosten weer voor de Sinterklaasviering.

Mini-bieb 

De Dorpsraad Buurmalsen realiseert een mini-bieb in het dorp en krijgt daarvoor een bijdrage van  237,40 euro.
Een mini-bieb voor boeken en spellen is een mooi sociaal initiatief in het dorp. Het wordt gemaakt, geplaatst en beheerd door vrijwilligers uit het dorp. Het draagt bij aan de leefbaarheid in Buurmalsen.

Een duurzame tas 

Het Bestuur Rommelmarkt Buurmalsen krijgt een bijdrage van € 942,50 uit het leefbaarheidsbudget voor de aanschaf van een duurzame, dorpseigen tas en een flyer. Hiermee brengen ze de markt opnieuw onder de aandacht bij oude, maar ook bij nieuwe inwoners van Buurmalsen.
De rommelmarkt is een mooi sociaal en verbinden inititatief in het dorp en ondersteunt daarmee het onderhoudsfonds van de plaatselijke kerk. Veel vrijwilligers en diverse verenigingen zetten zich al jaren in om de markt voor het dorp te behouden en te organisseren.

2020

'Buurmalsen in het licht'.

De Dorpsraad Buurmalsen ontvangt 485,63 euro voor het project 'Buurmalsen in het licht'.
In deze donkere periode rondom Covid -19 is het fijn dat hiermee het dorp 'in het licht' wordt gezet. De Dorpsraad stimuleert inwoners mee te doen en met een prijsje en een leuke wandelroute wordt ervoor gezorgd dat er op een laagdrempelige wijze verbinding wordt gemaakt.

Geluidsisolatie dorpshuis

Dorpshuis 'Ons Eigen Gebouw' in Buurmalsen ontvangt 1.900 euro uit het leefbaarheidsbudget. 
Dit is een bijdrage voor het uitvoeren van geluidsisolerende maatregelen in het dorpshuis.
Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van verschillende gebruikers, ouderen en verenigingen, om iets aan de akoestiek en de overlast ervan te doen.

Groenbrigade

Dorpsraad Buurmalsen ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het groener, fleuriger en insectvriendelijker maken van Buurmalsen.
De uitvoering van dit initiatief past in het groene gedachtegoed van Buurmalsen en draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp.

Jongerenfeest

Oranjevereniging Buurmalsen ontvangt 1.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor de organisatie en versiering van een jongerenfeest op 23 april in Buurmalsen.
Voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar zijn er weinig activiteiten. Het jongerenfeest brengt hier verandering in. Het is de bedoeling dat dit feest de komende jaren stuctureel georganiseerd wordt voor jongeren in de regio.

Herinneringsboom

Dorpsraad Buurmalsen ontvangt 1.692 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het realiseren van een herinneringsboom met hekwerk ter nagedachtenis aan 75 jaar vrijheid in Buurmalsen.
Het idee voor deze boom is in overleg met meerdere verenigingen in het dorp naar voren gekomen en gesteund. Met vrijwilligers wordt de boom en het hekwerk geplaatst.

2019

Evenementententen

Het bestuur van de Stichting Elfdorpen Buurmalsen ontvangt 1.989,70 euro voor nieuwe evenementententen. De nieuwe tenten voor evenementen kunnen door alle verenigingen in Buurmalsen worden gebruikt.
Het is mooi dat de verenigingen in Buurmalsen gezamenlijk met dit idee zijn gekomen en het hebben gesteund. Omdat alle verenigingen de tenten voor evenementen kunnen gebruiken, hoeven ze geen tenten meer te huren. Da’s een mooie besparing die de verenigingen weer voor andere leefbaarheidsinitiatieven kunnen inzetten.

Klok op een standaard in de speeltuin

Stichting Speelplek de Hollandsche tuin uit Buurmalsen ontvangt 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor de aanschaf en de plaatsing van een klok op een standaard in de speeltuin van Buurmalsen.
Hiermee wordt gehoor gegeven aan de dorpswens om een staande klok op een standaard te plaatsen in de speeltuin. Zowel voor de kinderen die er spelen als de oudere inwoners. De speeltuin is een centrale plaats in het dorp, waar ook veel activiteiten van Buurmalsen plaatsvinden.

Picknicktafels

De Malsnaruiters uit Buurmalsen ontvangen een bedrag van 1772,65 euro voor de aanschaf van drie picknicktafels voor Buurmalsen.
De picknicktafels kunnen door alle verenigingen van Buurmalsen worden gebruikt, bij evenementen en bijeenkomsten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp.

Vier beachflags voor verenigingen

Het bestuur van de dorpsraad Buurmalsen ontvangt 605,15 euro voor de aanschaf van vier beachflags. De beachflags kunnen door alle verenigingen in Buurmalsen worden gebruikt.
De dorpsraad heeft de beachflags niet alleen voor eigen gebruik aangevraagd. De beachflags kunnen door alle verenigingen van Buurmalsen worden gebruikt, bij voorbeeld bij evenementen en bijeenkomsten. Meerdere verenigingen in het dorp kwamen in een gezamenlijk overleg met dit idee. Een mooi gezamenlijk initiatief.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over het Leefbaarheidsbudget

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.