Initiatieven leefbaarheidsbudget Beesd

Onderstaande activiteiten en initiatieven uit Beesd ontvingen een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

2023

Koersbal

Beesd voor Elkaar, namens de fietsclub ontvangt 2000 euro voor middelen voor het koersbal. Het koersbal is een belangrijke, sportieve en leuke activiteit. Waar iedereen welkom is om aan deel te nemen.

Spellen

Spellen voor het Klokhuis. De spellen zijn in beheer bij het Klokhuis en daarmee ook beschikbaar voor andere initiatieven en activiteiten in Beesd.

Verlichting

Spooky Gardens ontvangt 2000 euro voor verlichting. Om een doorstart te maken voor Halloween. De verlichting kan voor iedere vereniging of maatschappelijk activiteit dorpsbreed worden gebruikt.

Masked Singer als nieuw onderdeel tijdens de feestweek 

Een subsidie van 750 euro is toegekend aan de Oranjevereniging in Beesd voor de organisatie van een nieuw programma-onderdeel tijdens de feestweek van Beesd: de Masked Singer 

Meer communicatie en vier extra bijeenkomsten

Beesd voor Elkaar ontvangt 2.000 euro om na de corona-periode bepaalde activiteiten een extra boost te geven. Daarmee worden vier extra bijeenkomsten met het dorp georganiseerd en kan het een en ander beter gecommuniceerd worden via nieuwsbrieven, social media van Beesd voor Elkaar en de lokale dorpskrant.

2022

Pakken en materiaal voor het Sinterklaasfeest in Beesd.

Een inwoner van Beesd ontving een bijdrage van 535 euro voor de aanschaf van kleding en materiaal voor het Sinterklaasfeest in Beesd. Dat kan gebruikt worden door verschillende verenigingen.

Beesd Griezelt

Beesd Griezelt ontvangt 2.000 euro voor de aanschaf van materiaal voor het evenement Beesd Griezelt. 

2021

Inclusieve wandelroute 

De Vereniging Vrienden van Marienwaerdt ontvangt een bijdrage van 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget. Deze bijdrage is voor de realisatie van een inclusieve wandelroute.
Iedere doelgroep moet kunnen genieten van de landelijke en rustige omgeving. Door de molenroute inclusief te maken is dit ook mogelijk voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel een rollator of dergelijke. Het landgoed draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van een inclusieve wandelroute.

Informatiescherm

Het Klokhuis in Beesd krijgt een bijdrage van 2.000 euro voor de aanschaf van een informatiebord om informatie uit het dorp te delen.
Met een informatiescherm kan informatie naar de inwoners beter worden gedeeld. Dit is een van de onderwerpen die voortvloeien uit de Kernagenda van het dorp.

Beschoeiing vijver

Dierenweide Beesd ontvangt 757,65 euro uit het leefbaarheidsbudget. 
Dit is een bijdrage voor het aanleggen van een goede beschoeiing langs de vijver bij de dierenweide aan de Prins Mauritssingel in Beesd.  
Diverse generaties genieten samen van een prachtige groene dierenweide in Beesd. Vrijwilligers zorgen al tientallen jaren voor het beheer en onderhoud van deze weide. Deze vrijwilligers leggen ook zelf de beschoeiing aan.

Moestuin

Dagverzorging het Klokhuis ontvangt 450 euro uit het leefbaarheidsbudget
Stichting beheer klokhuis Beesd ontvangt deze bijdrage voor de moestuin. 
De moestuin is een leerzame en verbindende plek. De processen van leren, telen, bloeien en proeven staan centraal voor de kinderen van de kinderdagopvang, de basisschool en de dagbesteding voor ouderen. Samenwerking in deze processen verbindt de doelgroepen.

2020

Boekje voor ouderen

Beesd voor elkaar ontvangt 1.625 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor het uitgeven van een lees-, beleef- en bezigheidsboekje voor ouderen.
In deze tijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te kijken en het toch plezierig te houden. Het boekje draagt hier op een positieve manier aan bij. Dit initiatief gaat zelfs verder dan Beesd en richt zich ook op omringende dorpen. Dit geeft een verbindend aspect tussen de dorpen en stimuleert mogelijk een goede samenwerking met omliggende dorpen bij nieuwe initiatieven.

Vakantieboek voor kinderen

Spelweek Beesd ontvangt 1.205 euro uit het leefbaarheidsbudget. Dit is een bijdrage voor een vakantieboek. Alle kinderen van de basisscholen uit Beesd ontvangen dit boek met puzzels, raadsels en andere spellen.
Vanwege de coronamaatregelen kan de spelweek in Beesd voor het eerst in ruim 70 jaar niet doorgaan. Met dit vakantieboek wordt toch iets leuks geboden aan de jonge inwoners.

AED Busterweg

Een inwoner uit Beesd ontvangt 1.947,19 euro uit het leefbaarheidsbudget.
Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een AED op Busterweg 30 in Beesd.
De openbare en toegankelijke AED valt buiten het huidige dekkingsgebied. In deze omgeving kan nu sneller hulp verleend worden bij hartfalen.

Jeu-de-boules toernooi

Stichting Beheer Klokhuis Beesd ontvangt 2.000 euro uit het leefbaarheidsbudget.
Dit is een bijdrage voor de organisatie van jeu-de-boules tournooien in verschillende dorpen in West Betuwe.
Met deze bijdrage kunnen verschillende jeu-de-boules tournooien worden georganiseerd en bekend gemaakt. Hierdoor ontstaat verbinding tussen de dorpen in de omgeving.

2019

Geluidsabsorberende maatregelen

Stichting De Dorpskring Beesd ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 1.000 euro. Dit is een bijdrage voor geluidsabsorberende maatregelen in De Dorpskring.
De Dorpskring wordt door verenigingen en inwoners gebruikt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de vrijwilligers van de verenigingen, dit bespaart kosten

Logotassen

Beesd voor Elkaar ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 2.000 euro. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van tassen met daarop het logo Beesd voor Elkaar.
De doelstelling van Beesd voor Elkaar is samen goede dingen doen voor Beesd. Om dit netwerk nog bekender en socialer te maken binnen Beesd, bij alle inwoners en ondernemers, wordt een bijeenkomst georganiseerd rondom het vijfjarig bestaan. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de ondernemers met een hapje en een drankje. Na afloop worden de logotassen uitgedeeld met daarin diverse producten en informatie.

Griezeltocht

Een inwoner uit Beesd ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 850 euro. Dit is een bijdrage voor de organisatie van een griezeltocht door Beesd. Voor het materiaal zoals schmink, kleding en versieringen.
Dit evenement wordt door een grote groep vrijwilligers georganiseerd voor de jeugd in Beesd. Het initiatief blijkt aan te slaan, want er zijn al meer dan 100 aanmeldingen. Dit bevordert de sociale cohesie binnen het dorp. De plaatselijke ondernemers verzorgen een hapje en drankje.

Speeltoestellen hondenlosloopveldje

Een groep vrijwilligers bestaande uit hondeneigenaren uit Beesd, ontvangt uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 1.400 euro. Dit is een bijdrage voor het vervaardigen van speeltoestellen voor honden op het losloopveldje in Beesd. Het oprichten van een stichting en een bijdrage in het materiaal voor beheer en onderhoud.
Met de bijdrage wordt voorzien in een behoefte bij een steeds groter wordende groep hondeneigenaren. De vrijwilligers gaan zelf voorzien in het beheer en onderhouden van de speeltoestellen en het hondenlosloopveldje. De speeltoestellen worden zelf gemaakt en er zijn ook sponsoren geworven voor mede financiering. Met het opzetten van een stichting ontstaan er meer mogelijkheden om middelen te vergaren en de aansprakelijkheid te regelen.

Picknicktafel

Jongeren uit Beesd ontvangen uit het leefbaarheidsbudget een bedrag van 1.512,50 euro. Dit is een bijdrage voor de aanschaf van een picknicktafel.
De jongeren ontvangen een bijdrage vanwege het verbindende aspect van deze aanvraag. Er is door de jongeren draagvlak gezocht binnen de wijk. Zij plaatsen zelf de picknicktafel. Iedereen kan er gebruik van maken.

Meer weten?

Meer weten over het Leefbaarheidsbudget?

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar Barry Ganzeman.