Individuele inkomenstoeslag

 • De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij. 
 • De toeslag wordt één keer per twaalf maanden uitbetaald.
 • Als uw situatie niet verandert, vraagt u na twaalf maanden de inkomenstoeslag opnieuw aan.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd.
 • U hebt geen of heel weinig vermogen.
 • U leeft al drie jaar of langer van een minimuminkomen.
 • U hebt de komende twaalf maanden geen uitzicht op inkomensverbetering.
 • Uw inkomen is niet meer dan 120% van de bijstandsnorm. Meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen.

De hoogte van de toeslag

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag bovenaan de pagina.

Voor de aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van inkomen
 • bewijs van vermogen