Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Maar u kunt ook langskomen als u advies wilt over uw inkomsten en uitgaven. Of als er veranderingen zijn op financieel gebied, bijvoorbeeld als u uw baan bent kwijtgeraakt of gaat scheiden. Door op tijd bij ons langs te komen, voorkomt u vaak schulden.

Neem contact op

Neem contact op met het Team sociaal
Bel 0345 - 72 88 01 
Mailshv@westbetuwe.nl

Wat u moet weten

De medewerkers schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart. Samen met u onderzoeken zij de mogelijkheden om uw financiële situatie te verbeteren.

Schuldregeling

Een mogelijkheid is om deel te nemen aan een schuldregeling. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

Looptijd regeling

Vanaf 1 juli 2023 is de looptijd van een schuldregeling gehalveerd. Het was maximaal 3 jaar en is nu 18 maanden. Deze doorlooptijd geldt voor schuldregelingen die op of na 1 juli 2023 tot stand komen. Het uiteindelijke doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en u zonder schulden verder kunt.

Als inwoner van de gemeente West Betuwe heeft u recht op schuldhulpverlening. De ondersteuning van de medewerkers schuldhulpverlening is gratis.