Heesselt

Een klein dorp aan de Waalbandijk.

Heesselt is gelegen tussen Varik en Opijnen aan een scherpe bocht van de Waal. Er valt eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Rustig, gemoedelijk, iedereen kent iedereen. De inwoners koesteren de natuur in en om het dorp. Ze nemen het voor lief dat ze voor allerlei voorzieningen elders terecht moeten. Verschillende verenigingen fungeren als het cement binnen de lokale gemeenschap. Mensen weten elkaar daar te vinden. De langsstromende Waal wordt gekoesterd maar heeft ook een schaduwkant. De strijd tegen het water en plannen tot verzwaring van de dijken leiden soms tot zorgen. Door de krachten te bundelen weten de inwoners daarbij steeds zoveel invloed uit te oefenen dat het karakter van hun dorp behouden blijft.