Grondwater

In de gemeente West Betuwe hebben we veel oppervlaktewater. Denk hierbij aan de rivieren, sloten en vijvers. Naast het oppervlaktewater speelt grondwater, dat u niet meteen ziet, een grote rol in de gemeente. Grondwater is een belangrijke bron van schoon drinkwater in Nederland. Ook is het belangrijk voor de groei van planten en bomen. Grondwaterstanden veranderen door het hele jaar heen. Dat komt onder andere door hoge waterstanden van de Waal en/of de Linge. Ook perioden van langdurige neerslag hebben invloed op de grondwaterstanden.

Overlast door grondwater? 

Hoge grondwaterstanden kunnen in de openbare ruimte of op uw eigen perceel overlast veroorzaken. Wie is verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater? U leest het hieronder. 

In de openbare ruimte - gemeente

Bij structurele grondwateroverlast in de openbare ruimte neemt de gemeente, als het kan, maatregelen om de grondwaterstand te verlagen of juist te verhogen. De gemeente kan bijvoorbeeld de grondwaterstand verlagen door drainage in de straat aan te leggen. Het permanent verlagen van de grondwaterstand kan ook nadelige gevolgen hebben. De bodem kan inklinken. Inklinken is het proces waarbij de grond in volume vermindert door verdroging of onttrekken van grondwater.  Hierdoor kunnen scheuren ontstaan in bijvoorbeeld gebouwen zonder paalfundering. De gemeente neemt alleen maatregelen als deze voldoende invloed hebben op de grondwaterstand. Én als er geen schade aan gebouwen kan ontstaan. 

Structureel grondwateroverlast in de openbare ruimte meldt u via het meldformulierexterne-link-icoon.

Op eigen perceel

Hoge grondwaterstanden kunnen voor tijdelijke problemen in uw tuin of huis zorgen. In uw tuin blijven plassen staan. In huis heeft u misschien last van een vochtige kelder of kruipruimte. Op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast. De vloer van de begane grond en een kelder hoort waterdicht te zijn. Soms is dit niet het geval omdat hier geen rekening mee is gehouden bij de bouw. Of omdat er gebreken zijn ontstaan na de bouw. Het zelf waterdicht maken van de vloer op de begane grond of de kelder kan hiervoor een oplossing bieden. 

Grondwatermeetnet

In de gemeente zijn ongeveer 90 meetpunten om de grondwaterstand te volgen. De meetpunten staan verspreid over de gemeente, vooral in de bebouwde kom van de dorpen en stadjes. 

De grondwaterstanden van de grondwatermeetpunten in de gemeente West Betuwe kunt u inzien in het Munisense open data portalexterne-link-icoon.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beleid en Beheer van de gemeente West Betuwe, via telefoon 0345 – 72 88.00 of e-mail  wateradvies@westbetuwe.nl