Gemeentelijke opvanglocaties

Er zijn verschillende gemeentelijke tijdelijke locatie voor vluchtelingen uit Oekraïne geopend. De gemeente werkt hiervoor samen met allerlei partners uit West Betuwe. Dit maakt het mogelijk om snel op diverse locaties kleinschalige opvang aan te bieden.

Kleinschalige locaties

De gemeente zorgt voor opvangplekken voor vluchtelingen. De gemeente kiest waar mogelijk voor relatief kleinschalige locaties en niet voor één grote noodopvang. Zo spreiden we de opvang over de kernen van West Betuwe.

Daar zijn diverse panden voor beschikbaar. Deze zijn eigendom van zowel de gemeente als van ondernemers of particulieren. Het varieert van een leegstaand kantoorpand of woning tot chalets op een vakantiepark. 

Meer informatie over de gemeentelijke opvanglocatie Kostverlorenkade 16 in Geldermalsen.

Afspraken met ondernemers en particulieren

Diverse ondernemers en particulieren stellen ruimte beschikbaar als gemeentelijke opvanglocatie. Per aanbod kijkt de gemeente of de locatie geschikt is hiervoor. Met de eigenaren maakt de gemeente afspraken. Dit gaat over wie wat regelt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo slaan we de handen ineen om deze opvang te realiseren.

Wie wonen er in de opvanglocaties?

De samenstelling van de groep vluchtelingen uit Oekraine is divers. Het gaat om moeders met kinderen, alleenreizende mannen en vrouwen, gezinnen, delen van families of vrienden die samen zijn gevlucht.

De groep vluchtelingen bestaat uit mensen met verschillende leeftijden, etnische en religieuze achtergronden en talen. Ook is er een diversiteit in sociaal-economische achtergronden (inkomen, werk en opleiding), zelfredzaamheid en gezondheid. Er zijn huismoeders, werkenden, gepensioneerden en studenten. Deze diversiteit ziet u dus ook terug in de gemeentelijke locaties voor opvang en in de particuliere opvang binnen de gemeente.

Er is een Europese richtlijn tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne. Iedereen met de Oekraïense nationaliteit heeft recht op opvang in Nederland door de gemeente.

Mensen met een andere nationaliteit die een verblijfsvergunning hadden in Oekraïne en die na 19 juli ons land binnen zijn gekomen, vallen niet meer onder deze richtlijn. Er komen nog landelijke regels voor deze groep mensen. Tot die tijd vangen we ze tijdelijk op.

Bij de registratie en inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne controleren we alle documenten.