Gemeentelijke opvanglocaties

De eerste gemeentelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn open. De komende periode openen ook andere locaties. De gemeente werkt hiervoor samen met allerlei partners uit West Betuwe. Dit maakt het mogelijk om snel op diverse locaties kleinschalige opvang aan te bieden.

Kleinschalige locaties

De gemeente gaat zorgen voor opvangplekken voor vluchtelingen. De gemeente kiest voor kleinschalige locaties en niet voor één grote noodopvang. Zo spreiden we de opvang over de kernen van West Betuwe.

Daar zijn diverse panden voor beschikbaar. Deze zijn eigendom van zowel de gemeente als van ondernemers of particulieren. Het varieert van een leegstaand kantoorpand of woning tot chalets op een vakantiepark. De nood is hoog. Daarom probeert het college plekken te realiseren in de gemeentelijke opvanglocaties.

Afspraken 

Diverse ondernemers en particulieren stellen ruimte beschikbaar als gemeentelijke opvanglocatie. Per aanbod kijkt de gemeente of de locatie geschikt is hiervoor. Met de eigenaren maakt de gemeente afspraken. Dit gaat over wie wat regelt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo slaan we de handen ineen om deze opvang te realiseren.