Tijdelijke opvanglocatie Kostverlorenkade 16 Geldermalsen

Er is tijdelijke opvang in het pand op de Kostverlorenkade 16 in Geldermalsen. In dit gebouw worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De locatie opende in september 2022.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over deze opvanglocatie of wilt u helpen? Bel dan met 0345 - 72 88 00 of stuur een e-mail naar oekraine@westbetuwe.nl.

29-9-2022

Verbouwing: bijna klaar 

Het pand is nog niet helemaal klaar. Zoals u weet is het op dit moment lastig om voldoende mensen en materialen te krijgen. Iedereen doet zijn uiterste best om het pand zo snel mogelijk af te hebben. We merken dat sommige mensen nieuwsgierig zijn en alvast binnenlopen. Maar op dit moment werken er mensen in het gebouw. Kijken kan daarom nu niet. Daarvoor is het kijkmoment bedoeld. 

Komst vluchtelingen 

De kamers worden in twee delen opgeleverd. Uiterlijk begin oktober is de eerste etage klaar. Daarna komen de eerste vluchtelingen. Op de begane grond wordt doorgewerkt om de laatste dingen af te maken. Rond 20 oktober komt de rest van de vluchtelingen en is de opvanglocatie helemaal klaar. 

Kijkmoment: 18 oktober 

Er is een kijkmoment met rondleiding op dinsdag 18 oktober. Aanmelden is niet nodig. U kunt binnenlopen tussen 16.30 en 18.30 uur. De koffie staat klaar, met wat lekkers uiteraard. Er is een tolk aanwezig zodat u kunt kennismaken met een aantal nieuwe bewoners. Ook zijn er mensen van de gemeente om eventuele vragen te beantwoorden.

18-8-2022

Rondleiding

Het pand is helaas nog niet gereed om in gebruik te nemen. De rondleiding op 30 augustus komt daarom te vervallen. Omwonenden ontvangen nog een uitnodiging met een nieuwe datum om een kijkje te nemen in het pand.

18-8-2022

Speelplek

Sommige buurtbewoners gaven aan dat zij behoefte hebben aan een veilige speelplek. Dit voor zowel de kinderen uit de buurt als voor de kinderen in de opvanglocatie. We zorgen voor een goede omheining van het terrein. Over de invulling van het spelen denken we nog na. Daar betrekken we deze buurtbewoners graag bij. Zo zorgen we samen voor een leuke speelplek. Dat bovendien een fijne plek is voor de ouders om elkaar te ontmoeten.

18-8-2022

Verkeer en afval

Andere punt van zorg van sommige buurtbewoners is de verkeersveiligheid van de Rijnstraat. Ook vroegen sommigen aandacht voor het dichterbij wegbrengen van afval. Zonder dat deze inwoners hiervoor de weg moeten oversteken. Beide onderwerpen hebben onze aandacht. We verkennen momenteel wat mogelijke oplossingen zijn. Wanneer hierover meer bekend is, horen omwonenden dat van ons. Deze twee onderwerpen staan verder buiten de communicatie over deze opvanglocatie.

20-6-2022

Persoonlijk voordeurbezoek

Op donderdag 30 juni vanaf 16.00 uur gaan de locatieleiders langs bij omwonenden van de opvanglocatie. De locatieleiders zijn de mensen die alles rond de opvanglocatie organiseren. Ook zijn de buurtwerker vanuit Welzijn West Betuwe en de gebiedsmakelaar aanwezig. Tijdens zo’n voordeurbezoek stellen zij zich graag aan u voor.

Zij luisteren naar u en beantwoorden uw vragen. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger of op een andere manier hulp aanbieden. Was u niet thuis en wilt u ze toch graag spreken? Bel dan met de gemeente via 0345 – 72 88 00 of stuur een e-mail naar oekraine@westbetuwe.nl.

20-6-2022

Inloopmoment: elke donderdag vanaf 7 juli

Vanaf donderdag 7 juli is er elke week een inloopmoment in het Buurthuis aan de Badweg. Daar kunt u terecht met uw vragen over de opvanglocatie aan de Kostverlorenkade 16. Een praatje maken kan natuurlijk ook. Of vragen hoe u kunt helpen. De tijden zijn van 16.00 tot 16.30 uur of 19.00 tot 19.30 uur (zie hiervoor het rooster bij het Buurthuis aan de Badweg).

20-6-2022

Verbouwing begonnen

Begin september gaan we het pand gebruiken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De verbouwing hiervoor is al begonnen. Daarom ziet u nu al beweging in en rond het gebouw. Ook in de bouwvak gaan de werkzaamheden door. Omwonenden krijgen nog een uitnodiging om een kijkje te komen nemen.

20-6-2022

Terugblik informatieavond

Op 1 juni was de eerste informatieavond over de geplande opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Kostverlorenkade 16 in Geldermalsen. Tijdens de informatieavond spraken de betrokkenen met elkaar. Omwonenden, mensen van Welzijn West Betuwe en mensen van de gemeente. We hoorden verschillende geluiden en belevingen. Aan de ene kant de wil om te helpen waar het kan. Aan de andere kant zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over overlast en de verkeersveiligheid. Dat is begrijpelijk.

Met al deze signalen houdt de gemeente rekening in de aanloop naar de opening van de opvanglocatie en daarna. Het is prettig om met elkaar in gesprek te blijven. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Voordeurbezoeken in de wijk.
  • Wekelijks inloopmoment in het Buurthuis aan de Badweg.
  • Mogelijkheid om de locatie te bekijken na de verbouwing.