Burgemeester Servaas Stoop ondertekend bezwaar

Gemeente maakt officieel bezwaar bij Defensie tegen komst radartoren Herwijnen

08 mei 2024
Dorpen en stadjes

De gemeente West Betuwe heeft op 8 mei de zienswijze verstuurd tegen de komst van het radarstation dat defensie in Herwijnen wil bouwen. In de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 7 mei ging de raad unaniem akkoord bij de opgestelde zienswijze. Met de Stichting ‘Niet nog een radar in Herwijnen’ heeft afstemming plaatsgevonden over de in te dienen zienswijzen.

Plannen ter inzage

Namens het ministerie van Defensie is een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd om de realisatie van een radar in Herwijnen mogelijk te maken. U vindt hier de ontwerp-omgevingsvergunning.externe-link-icoon De ontwerpvergunning ligt ter inzage tot en met 16 mei 2024. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. Ook inwoners kunnen hun zienswijze tot die tijd indienen.

Unaniem krachtig signaal

College en raad geven met deze gezamenlijke zienswijze een krachtig signaal af. Door als college en raad gezamenlijk een zienswijze in te dienen wordt aan het ministerie van Defensie extra benadrukt dat sprake is van een unaniem gedragen gemeentelijk standpunt tegen de plaatsing van een radar in Herwijnen. 

Bezwaren tegen de radar 

De ingediende bezwaren zijn talrijk en op diverse vlakken. Met name wordt bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure, o.a. gebrek aan zorgvuldigheid. Ook is er gebrek aan draagvlak, zowel bij inwoners als bij lokale en landelijke politiek. Er worden grote bezwaren geuit tegen de locatiekeuze, de afstand tot bebouwing en ten aanzien van de gezondheidsrisico’s voor inwoners Herwijnen e.o. vanwege straling en geluidshinder.

Gemeenteraad

“We hebben de radar al 5 jaar tegengehouden, ook de 1e kamer is terecht erg kritisch. Defensie weet dat wij mordicus tegen deze radar zijn.” Wethouder Jacoline Hartman:

"Duidelijk signaal naar defensie dat wij hier echt niet akkoord mee kunnen gaan" Linda van Willigen, ChristenUnie

“Er is onvoldoende geluisterd door defensie naar onze argumenten in het verleden, dat bezorgd ons in de raad zorgen”. Gijsbert van de Water VWB

“We maken ons zorgen om de inwoners van Herwijnen”. Gert-Jan Van Ochten VVD

Aan het voorliggende ontwerp kleven dusdanige gebreken dat het college en de raad van de gemeente West Betuwe met klem verzoeken, geen verder gevolg aan dit ontwerp te geven en het daarom in te trekken.

Foto: Burgemeester Servaas Stoop ondertekent de zienswijze onder toeziend oog van (links) directeur Kees Verweij en (rechts) griffier Hans van der Graaff.