enquête spreidingswet

Gemeente gaat in gesprek met inwoners over de uitvoering van asielopvang

15 april 2024
Dorpen en stadjes

De Spreidingswet is een feit. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland moeten zorgen voor asielopvang in hun gemeente. Het aantal plekken wordt eerlijk verdeeld. Voor West Betuwe gaat het nu om 331 opvangplekken.

De gemeente neemt haar opvangtaak serieus. Dat doet de gemeente nu ook al als het gaat om Oekraïners en statushouders. Door te zorgen voor goede en kleinschalige opvang, in een veilige omgeving, samen met partners en afgestemd op de behoeften van vluchtelingen én inwoners. De opvang voor asielzoekers wil de gemeente op dezelfde manier aanpakken. 

Dialoog met inwoners

Van inwoners wil de gemeente graag horen hoe de opvang goed uitgevoerd kan worden. Inwoners kunnen meedoen met een enquête.

Start hier de enquêteexterne-link-icoon

Een enquête op papier is aan te vragen. Ook komen er vijf dialoogsessies ofwel gespreksavonden waar maximaal 40 inwoners per keer kunnen meedoen. Met de resultaten van de enquête, de dialoogsessies en een locatieonderzoek kan de gemeente beter bepalen hoe en waar de opvang het beste georganiseerd kan worden.

Dialoogsessies

In vijf gebieden van de gemeente vinden dialoogsessies plaats. Per keer praten 40 inwoners met elkaar over hoe de opvang zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. De gesprekken gaan niet over waar de opvangplekken moeten komen. Wel over bijvoorbeeld hoe groot of klein de opvangplekken bij voorkeur zijn. En wat er nodig is om van de opvang een succes te maken voor omwonenden en vluchtelingen.

Evenwichtige groepen

Het is belangrijk dat de groepen een evenwichtige afspiegeling zijn van inwoners van West Betuwe. Want dan kunnen er verschillende gezichtspunten  op tafel komen. Een extern bureau doet een zorgvuldige selectie van de aanmeldingen voor een evenwichtige samenstelling van de groepen. Via de enquête kan men zich aanmelden. De dialoogsessie vinden in mei plaats.

Ingewikkelde puzzel

Op basis van opgestelde uitgangspunten, de resultaten van de enquête en dialoogsessies, locatieonderzoek en de eisen die het COA stelt voor asielopvang, bepaalt de gemeente of een locatie geschikt is voor asielopvang. De verwachting is dat er niet veel geschikte locaties zijn en het een ingewikkelde puzzel wordt om 331 opvangplekken te vinden.