Gastvrije Waaldijk

Gastvrije Waaldijk

In het project Gastvrije Waaldijk werken de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland samen. Het toekomstbeeld: een 80 kilometerlange dijk met dezelfde uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Het biedt kansen voor verkeer en recreatie voor een aaneensluitende route. De kansen worden gekoppeld aan de plannen en dijkversterkingswerkzaamheden voor de dijk.

Actuele informatie over het project Gastvrije Waaldijk staat op de website van Waterschap Rivierenland: Gastvrije Waaldijk | Waterschap Rivierenlandexterne-link-icoon

Lokaal maatwerk fase 1 - weginrichting

In 2022 reageerden inwoners op de tekeningen van de inrichting van de weg. Naar aanleiding daarvan besloot het college dat er lokaal maatwerk toegepast wordt en zijn reacties van inwoners, voor zover mogelijk, verwerkt in aangepaste tekeningen.

  1. Veertien tekeningen van de verkeersremmende maatregelen, openbare verlichting en overzicht van snelheidsregimes.

    PDF Detailtekeningen dijkversterkingsproject, versie 2, 22 november 2022 (PDF, 40.46 MB)externe-link-icoon

  2. Uitsneden lokaal maatwerk.

    PDF Tekeningen lokaal maatwerk (PDF, 585.92 KB)externe-link-icoon

  3. Principedetails van de snelheidsremmende maatregelen, rustpunten en dwarsdoorsnede van de rijbaan.

    PDF Tekeningen principedetails (PDF, 2.37 MB)externe-link-icoon

Wilt u de tekening inzien op het gemeentehuis, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl

Lokaal maatwerk fase 2 – belevingspunten en het verhaal van de Waal

In de voorbereiding op de dijkversterking zijn veel ideeën en wensen opgehaald over de belevingspunten langs de Waal.

19 september: inwonersbijeenkomst deel Gorinchem – Waardenburg

Voor de inwoners van de kernen tussen Gorinchem en Waardenburg organiseert de gemeente een inwonersbijeenkomst op 19 september 2023. In deze bijeenkomst bespreken we welke ideeën en wensen verwerkt zijn en welke (nog) niet. Een overzicht daarvan staat op de pagina: Lokaal maatwerk fase 2 – belevingspunten en verbinding met kernagendaexterne-link-icoon. Ook inventariseren of er eventueel nog andere wensen en ideeën zijn en welke verhalen er verteld kunnen worden over de Waal. Die kunnen mogelijk bij de belevingspunten verteld worden.  Na de bijeenkomst onderzoeken we op korte termijn of, en zo ja hoe, de wensen als lokaal maatwerk meekunnen  in de uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Daarnaast kijken we of er een verbinding gelegd kan worden met de kernagenda’s. 

Reactie op wensen en ideëen geïnventariseerd op de inwonersbijeenkomst

Meer informatie en vragen

Meer informatie vanuit Waterschap Rivierenland over de Gastvrije Waaldijk vindt u op: www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijkexterne-link-icoon

Of neemt u contact op met Noortje Breij, projectleider Dijkverversterking van de gemeente. Zij is bereikbaar via gastvrijewaaldijk@westbetuwe.nl.