Dijkversterking Waaldijk en Gastvrije Waaldijk

Waterschap Rivierenland versterkt de Waaldijk tussen Gorinchem en Tiel. In de gemeente West Betuwe zijn er twee trajecten: Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg. De dijkversterking biedt zogenaamde meekoppelkansen om de dijk mooier, toegankelijker en veiliger te maken. Daarvoor werken de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland samen in het project Gastvrije Waaldijk.