Enquête Spreidingswet

We willen graag dat inwoners meedenken over hoe we de asielopvang zo goed mogelijk kunnen gaan uitvoeren.

De enquête is gesloten. Het animo om mee te denken is enorm. Wij ontvingen ruim 1.136 ingevulde vragenlijsten. Dit aantal is verhoudingsgewijs vele malen groter dan bijvoorbeeld de aantallen die gebruikt worden bij nationale peilingen en commercieel onderzoek. Daar kunnen wij dus tevreden over zijn. 

Na de dialoogsessies van mei 2024 maakt onderzoeksbureau Moventem een rapportage die u in de loop van juni hier kunt bekijken.

Lees hier de eerste hoofdpunten van de enquêteresultatenexterne-link-icoon