Dialoogsessies

Na afsluiting van de enquête over de Spreidingswet organiseren wij dialoogsessies. Inmiddels is de inschrijving voor deze sessies afgesloten.

Dialoogsessies

Op basis van de antwoorden op de enquête praten inwoners in kleine groepjes verder over hoe de opvang zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Door de groepen per avond niet te groot te maken blijft het een constructieve dialoog. De sessies vinden plaats in vijf gebieden verspreid over de gemeente. Het is belangrijk dat de gespreksgroepen een evenwichtige afspiegeling zijn van inwoners van West Betuwe. Want dan kunnen er verschillende gezichtspunten op tafel komen. 

Eerder konden maximaal 200 inwoners meedoen aan de dialoogsessies, verdeeld over 5 dialoogsessies. Een extern bureau zou een zorgvuldige selectie van de aanmeldingen doen.

Omdat 256 inwoners zich hadden ingeschreven besloten wij om een zesde sessie te organiseren. Zo hoefden wij niemand uit te sluiten die wilde meedoen.  

De laatste dialoogsessie vindt eind mei plaats. De uitkomsten van de enquête en van de dialoogsessies worden in een rapportage gevoegd en gepubliceerd op deze website.

Ingewikkelde puzzel

Op basis van opgestelde uitgangspunten, de resultaten van de enquête en dialoogsessies, locatieonderzoek en de eisen die het COA stelt voor asielopvang, bepaalt de gemeente of een locatie geschikt is voor asielopvang. De verwachting is dat er niet veel geschikte locaties zijn en het een ingewikkelde puzzel wordt om 331 opvangplekken te vinden.