Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor bijzondere en noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Er zijn voorwaarden. U vraagt zelf bijzondere bijstand aan of een bewindvoerder regelt dat voor u.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente West Betuwe
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een Nederlandse paspoort of ID-kaart, of u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • De gemaakte kosten kunt u niet betalen uit uw inkomen, vermogen of de Individuele Inkomenstoeslag
  • De gemaakte kosten zijn niet ouder dan 3 maanden
  • De kosten moeten noodzakelijk en bijzonder zijn. Dit betekent dat u deze kosten echt moet maken en dat deze niet te voorkomen zijn. Ook zijn dit bijvoorbeeld kosten die u niet dagelijks moet betalen. 

Online aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand digitaal aan. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Inloggen met DigiD is tijdelijk uitgeschakeld, 8 mei 2024

Voor welke kosten kunt u bijzondere bijstand ontvangen?

Hieronder benoemen wij een aantal kosten waarvoor u mogelijk in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand. Ook beschrijven wij een aantal kosten waarvoor u waarschijnlijk geen bijzondere bijstand kunt krijgen.

Bewindvoeringskosten of kosten voor budgetbeheer

Heeft de rechter uitgesproken dat een bewindvoerder uw inkomsten moet beheren? Voor deze kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Vraag deze kosten aan binnen 3 maanden, na de uitspraak van de rechter. Of binnen drie maanden van het nieuwe jaar.

Heeft u schulden en ontvangt u daarvoor hulp in de vorm van schuldhulpverlening? En worden uw inkomsten beheert door een budgetbeheerder? Dan kunt u hier mogelijk bijzondere bijstand voor krijgen. 

Advocaatkosten en griffiekosten

Heeft u een advocaat nodig? Als u een laag inkomen heeft, dan krijgt u hiervoor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt voor de rechtsbijstand een eigen bijdrage. Voor die eigen bijdrage kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen.
Het is belangrijk dat u de aanvraag voor de bijzondere bijstand binnen 3 maanden indient, nadat de Raad voor de Rechtsbijstand een besluit over de toevoeging heeft genomen. De datum van het besluit is belangrijk, niet de datum van de rekening van uw advocaat.

Wanneer u van het Juridisch Loket een verwijzing naar een advocaat heeft ontvangen, ontvangt u een korting op uw eigen bijdrage. In 2021 bedraagt de korting 56,00 euro. 
Heeft  u de verlaging van de eigen bijdrage niet ontvangen, dan zien wij het bedrag van 56,00 euro als niet noodzakelijke kosten. U moet dit bedrag dan zelf te betalen. Mogelijk kunt u wel in aanmerking komen voor een vergoeding van het overige bedrag wat u aan rechtsbijstand moet betalen.

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van een procedure. Hiervoor kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.
U moet de bijzondere bijstand aanvragen binnen 3 maanden, nadat het beroepsschrift is ingediend bij de rechtbank.

Medische kosten

Voor medische kosten geldt dat u deze kosten moet indienen bij uw zorgverzekering. De zorgverzekering is een zogenaamde voorliggende voorziening. 
Wij kunnen geen bijzondere bijstand voor uw zorgpremie of voor uw eigen risico verstrekken.

Wel kunnen wij in bijzondere situaties voor noodzakelijke medische behandelingen soms eenmalig bijzondere bijstand verstrekken. Bijvoorbeeld omdat u een schuldenregeling volgt en geen aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten. Of omdat u een andere aanvullende zorgverzekering dan onze collectieve zorgverzekering heeft die minder vergoedt dan Menzis.

Collectieve zorgverzekering

Speciaal voor mensen met een inkomen op minimumniveau, betaalt de gemeente West Betuwe een gedeelte van de zorgverzekering van Menzis. Dit noemen wij de gemeentelijke bijdrage. 
Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen, kunt u lezen op: www.gezondverzekerd.nlexterne-link-icoon.

Regeling Chronisch Zieken

Komt u niet in aanmerking voor de bijzondere bijstand voor medische kosten? Maar heeft u wel een inkomen op minimum niveau? Mogelijk komt u in aanmerking voor de Regeling Chronisch zieken.externe-link-icoon

Reiskosten

Voor bijzondere situaties kunnen wij een gedeelte van uw reiskosten vergoeden. Bijvoorbeeld voor inburgering of reiskosten naar een Internationale Schakelklas. 
Voor reiskosten die u moet maken voor uw inburgering, geldt dat wij een reis tot 15 kilometer niet vergoeden. 

Verhuiskosten

Gaat u verhuizen? En is deze verhuizing noodzakelijk en kon u geen geld reserveren voor deze verhuizing? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. 
Dit kan ook als u verhuist naar een andere gemeente. Verhuist u naar de gemeente West Betuwe? Dan moet u de bijzondere bijstand voor verhuiskosten aanvragen in uw voormalige gemeente.

Duurzame gebruiksgoederen (meubels of apparatuur)

Het kan gebeuren dat bepaalde producten die u in huis heeft, kapot gaan. Bijvoorbeeld uw koelkast of wasmachine. Hiervoor dient u zelf geld te reserveren. Alleen in bijzondere situaties, kunnen wij bijzondere bijstand toekennen. Let er ook op, dat deze kosten niet te hoog mogen zijn.

Als wij u bijzondere bijstand toekennen voor gebruiksgoederen, dan doen wij dat in de vorm van een lening. Dit betekent dat u deze bijzondere bijstand aan ons moet terug betalen. Wij vragen u om een pro forma nota of een voorlopige factuur, aan te leveren. 

Contact Team Sociaal

Het Team sociaal West Betuwe is er voor u. Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan gerust.

Telefoon: 0345 72 88 01

E-mail: teamsociaal@westbetuwe.nl