Online aanvragen bijzondere bijstand

U vraagt de bijzondere bijstand digitaal aan. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Aanvraagformulieren

Bewijsstukken

Wanneer u de aanvraag bij ons indient, vragen wij u gelijk de benodigde bewijsstukken te uploaden. Het gaat om in ieder geval de volgende bewijsstukken:

  • Een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort of een ID-kaart van u en uw partner. Een rijbewijs niet voldoende. 
  • Bewijsstukken van uw inkomen. Bijvoorbeeld een loonstrook of een uitkeringsspecificatie.
  • Bankafschriften van al uw bankrekeningen die op uw naam staan. Denkt u hierbij ook aan uw spaarrekeningen, creditcardrekeningen en rekeningen in het buitenland.
  • Uw huurcontract 
  • Eventueel bewijsstukken van uw schulden, als u geen schuldhulpverlening heeft
  • Bewijsstukken van de kosten die u aanvraagt, bijvoorbeeld een rekening of pro forma nota

Als u alle bewijsstukken meestuurt, kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. Zijn de bewijsstukken niet compleet? Dan ontvangt u een brief waarin wij u verzoeken de bewijsstukken alsnog zo spoedig mogelijk aan ons toe te sturen.
Wanneer wij geen of onvoldoende bewijsstukken ontvangen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Kunt u niet digitaal invullen?

Kunt u het formulier niet digitaal invullen? Neem dan contact opnemen met een medewerker van Team sociaal. U bereikt een medewerker via 0345 - 72 88 01. U kunt ook via teamsociaal@westbetuwe.nl een pdf via de mail of een geprint formulier via de post opvragen. Zij helpen u graag verder.

Aanvragen door bewindvoerder