Regeling voor meerkosten chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u hoge kosten als gevolg van bijvoorbeeld medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten) en kosten voor (fysio)therapiebehandelingen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een bedrag waarmee u de extra kosten kunt compenseren die u heeft door uw chronische ziekte en / of handicap.

Papieren versie aanvragen

Lukt digitaal aanvragen niet? Vraag bij Team sociaal een papieren versie aan via 0345 - 72 88 01. U kunt ook een e-mail sturen naar teamsociaal@westbetuwe.nl.  Zet er meteen even bij of u een pdf wilt ontvangen of een papieren aanvraagformulier. 

Belangrijk om te weten

 • De regeling keert een jaarlijks bedrag uit van 350 euro.
 • Als uw situatie niet verandert, kunt u het kalenderjaar erna opnieuw de regeling aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent chronisch ziek en / of beperkt
 • Uw inkomen (exclusief vakantietoeslag) mag (samen met het inkomen van uw eventuele partner) niet meer bedragen dan 120% van de geldende bijstandsnorm
 • U heeft een vermogen dat niet hoger is dan de fiscale heffingsgrens, die op u (en uw eventuele partner) van toepassing is

Toelichting voorwaarden

Jonger dan 18 jaar

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook ouders een aanvraag indienen voor hun kind die jonger dan 18 jaar is en een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen heeft.

Om aan te tonen dat uw kind in aanmerking dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • Het kind is ingeschreven in de gemeente West Betuwe
 • Het kind heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland
 • Het kind is chronisch ziek of beperkt. Dit kunt u aantonen via één van de volgende bewijsstukken:
  • Een beschikking van een verstrekte voorziening in het kader van de Wmo of;
  • Een bewijs dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte.

Inkomensgrenzen

Een overzicht van de inkomensgrenzen vindt u op de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen. Als u (en uw eventuele partner) boven de grenzen uitkomt met uw inkomen, kunt u deze regeling niet aanvragen.

Fiscale heffingsgrens

De fiscale heffingsgrens die voor de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geldt, zijn de grenzen die de belastingdienst per 1 januari hanteert.

De waarde van uw eigen woning (en uw eventuele partner) wordt niet meegeteld.

De aanvrager heeft een vermogen dat niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen.

Heffingsvrije vermogen 2024

 • Alleenstaand (ouder) 57.000 euro
 • Gehuwden 114.000 euro

Bewijsstukken

De volgende bewijsstukken zijn nodig bij uw aanvraag om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking:

 • Bewijsstukken voor de persoonsgegevens
  • Kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.
 • Bewijsstukken voor het inkomen
  • De meest recente inkomensspecificatie (bij een wisselend inkomen specificaties van de laatste drie maanden).
  • Ontvangt u een eindejaarsuitkering? Stuur dan de specificatie en bankafschrift van de maand december vorig jaar mee.
  • Eventuele beschikking belastingdienst inzake heffingskortingen (algemene heffingskorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting)
 • Bewijsstukken voor het eigen vermogen
  • Belastingaanslag van vorig kalenderjaar.
 • Bewijsstukken voor de vaststelling van chronisch ziek of beperkt zij. Wij vragen u ook een kopie van één van onderstaande bewijsstukken bij deze aanvraag bij te voegen, zodat wij kunnen vaststellen of er sprake is van een chronische ziekte of beperking:
  • Het bewijs dat u voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent of;
  • Een beschikking van een verstrekte voorziening in het kader van de Wmo of;
  • Een indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg) of;
  • Een bewijs dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte of;
  • Een toegekende parkeerkaart gehandicapten.
 • Bewijsstukken voor de vaststelling van chronisch ziek of beperkt zijn jonger dan 18 jaar
  • Een beschikking van een verstrekte voorziening in het kader van de Wmo of;
  • Een bewijs dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte.

Het kan zijn dat wij tijdens het behandelen van uw aanvraag nog meer gegevens van u nodig hebben. In dat geval ontvangt u bericht van ons.