Acquoy

Acquoy Rechtenhuisje

Acquoy is een mooi dorp aan een dode zijtak van de Linge. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht en met veel historische panden. Rond het dorp zijn oude restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals fort bij Asperen, en ligt veel natuur. Jaarlijks is er een grote rommelmarkt. Veel vrijwilligers dragen hun steentje bij. In het verenigingsgebouw De Schakel huist een actieve schaakvereniging, die al bestaat sinds 1948. De vereniging trekt mensen uit de hele regio tijdens de jaarlijkse kampioenschappen. Er is een actieve vereniging voor ouderen. Er zijn veel activiteiten. Bijvoorbeeld de zwemwedstrijd en buitenfilm. Een bijzonder punt in Acquoy is de scheve kerktoren. De toren staat al scheef sinds de bouw in de 15e eeuw. Een vergelijking met de scheve toren van Pisa is snel gemaakt.