Eikenprocessierups

Aanpak eikenprocessierups

29 april 2024
Dorpen en stadjes

De eikenprocessierups zorgt in de zomer soms voor overlast. Voor mens of dier kan aanraking met de brandharen van de rups leiden tot (heftige) jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen of andere allergische reacties. Door preventieve maatregelen verwachten we de overlast later in het jaar tot een minimum te beperken.

Preventief spuiten

Als de bomen voor ongeveer de helft in blad staan bespuiten we een deel van de eikenbomen preventief. Dat doen we met een biologisch middel. De rupsen gaan dood wanneer ze de behandelde bladeren eten. Het middel wordt onder hoge druk op de bomen verneveld. Dat kan overdag, maar ook in de avonduren of zelfs ’s nachts gebeuren. Want voor het maximale resultaat zijn de weersomstandigheden en daarmee het juiste moment van spuiten heel belangrijk. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten.
Op www.westbetuwe.nl/bestrijding-van-ongedierte staat een kaart waarop staat welke bomen we preventief behandelen. We spuiten niet in gebieden waar beschermde vlindersoorten voor komen.

Wegzuigen nesten

Ondanks het preventief spuiten kunnen er in de zomermaanden nog eikenprocessierupsen en nesten opduiken. Onze medewerkers houden dat in de gaten. Op plekken waar veel mensen (langs) komen, zoals recreatiegebieden en fietspaden, laten we de nesten dan wegzuigen.

Overlast melden?

  • Hebt u eikenbomen in uw tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpak van de eikenprocessierups. Het beste is om contact op te nemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf.
  • Hebt u last van de brandharen? Neem dan contact op met uw huisarts.
  • Ziet u eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen? Dan kunt u dat melden via onze meldlijn, www.westbetuwe.nl/meldingen-openbare-ruimte.