Woningbouwlocaties in Beesd

Er is al lang niet gebouwd in Beesd. En dit terwijl het dorp een geliefde woonlocatie is voor zowel de eigen inwoners als voor mensen van andere dorpen en regio’s. Daarom is Beesd aan de beurt; er moet meer ruimte worden gemaakt zodat mensen weer prettig kunnen wonen en leven.

We ontwikkelen nieuwe plannen die zorgen voor ongeveer 150 extra woningen.

Er zijn 3 grote locaties beschikbaar:

  • Locatie Jeugdlaan
  • Locatie Huizenkamplaan
  • Locatie Beesd-Noord

Ontwikkelingen Jeugdlaan

De twee scholen in Beesd hebben de gemeente gevraagd om, samen met de kinderopvangorganisatie, in een nieuw gebouw een Brede School te vormen. Een mooie ambitie waar we als gemeente aan meewerken. Door de twee scholen onder één dak te huisvesten, komt er een locatie vrij voor woningbouw. De twee scholen komen op de huidige locatie van De Lingelaar. Op de St. Antoniusschool komen woningen. Dit zodra de Brede School gerealiseerd is. De ontwikkelingen vinden dus na elkaar plaats. Dit heeft een grote impact op de omgeving. Daarom is er een (concept) stedenbouwkundige gebiedsvisie door Buro SRO opgesteld. Hierin staan uitgangspunten voor het gebied en de beide ontwikkelingen. Denk hierbij aan onderwerpen als verkeer, groen, positie en massa van gebouwen. 

De scholen en de kinderopvangorganisatie, werken onder leiding van een adviesbureau aan een programma van eisen. Hierin geven zij aan waar het gebouw aan moet voldoen. Omdat het nieuwe gebouw in verbinding komt met het Klokhuis zijn zij ook betrokken in het proces.

Huizenkamplaan

Het weiland tussen de begraafplaats en de Huizenkamplaan sluit aan op het bestaande dorp. Hier staan villa’s in een groene omgeving. Het idee is om ook aan de noordzijde van de Huizenkamplaan een groene woonomgeving te creëren. De eerste schetsen laten woningen zien met een klein terras,  zonder tuin, maar met een gemeenschappelijk park. Er wordt gedacht aan een Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO) project voor  starterswoningen, levensloopbestendige appartementen en mogelijke variaties hierop.  

Beesd-Noord

Het project stond al in 2008 in de startblokken. De economische crisis legde de woningbouw lange tijd stil. Met de herstart van het project is gewacht tot na de gemeentelijke fusie.

Het gebied heeft uitdagingen: er is archeologisch waardevol materiaal in de grond aanwezig, de gronden zijn in eigendom van gemeente en van diverse ontwikkelende partijen en het gebied heeft als (bijna) laagste punt van het dorp een extra opgave voor de opvang van regenwater. De 2 andere ontwikkelingen in het dorp hebben invloed op het aantal en type woningen dat in Beesd-Noord gewenst is.