Woningbouw Groeneweg 19 in Buurmalsen

Ruimtelijke verkenning voormalige basisschool Buurmalsen

In 2021 is de zo genaamde Ruimtelijke Verkenning gemaakt.

Voor de toekomstige huizen geeft de gemeente uitgangspunten mee. Deze punten zijn opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau. Zij voerde in opdracht van de gemeente een zogenaamde Ruimtelijke Verkenning uit. Zo’n verkenning analyseert de situatie, geeft meer inzicht in woningbehoefte van de kern en kijkt naar wat er mogelijk is. Ook geeft het kaders en mogelijke denkrichtingen. 

Perceel

Het perceel ligt op de hoek van de Groeneweg en Prins Willem-Alexanderstraat in Buurmalsen. Het gaat om een perceel van 3130 vierkante meter. De huidige bestemming van het perceel is 'maatschappelijk'. Om wonen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit betekent dat geïnteresseerde woningzoekenden rekening moeten houden met een langer aanlooptraject voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met een medewerker van Team ruimtelijke ontwikkeling en Wonen van de gemeente West Betuwe via gemeente@westbetuwe.nl of 0345 – 72 88 00. Zij helpen u graag verder.