VVE voorzitter Co Berendsen over zon op dak

Met Energie Samen Rivierenland stimuleren we onze ondernemers na te denken over plaatsing van zonnepanelen. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van het door de gemeente gratis aangeboden advies van de zonneconsulent. De Vereniging van Eigenaren (VvE) van ‘Huys van Gelre’ aan de Herman Kuijkstraat te Geldermalsen ging op dat aanbod in. Voorzitter Co Berendsen vertelt.

‘WIJ GAAN ECHT NUL OP DE METER KRIJGEN’

Kunt u iets over het proces vertellen rond het plaatsen van zonnepanelen?

Omdat het onderwerp al eerder binnen de VvE ter sprake was gekomen, ben ik op zoek gegaan naar expertise. Op de site van de gemeente vond ik het aanbod van een gratis advies. Zo kwam ik met zonneconsulent Alexander van Setten van Energie Samen Rivierenland in contact. Hij heeft eerst een berekening gemaakt voor een tweetal scenario’s, en op basis daarvan hebben we offertes aangevraagd voor zonnepanelen. Het geheel heb ik in de Algemene Ledenvergadering toegelicht.

Welk advies heeft uw VvE gekregen?

Van Setten kwam met twee scenario’s; een coöperatieve en een individuele regeling. Voor een kleine VvE zoals die van ons met tien appartementen en twee kantoren, bleek de laatste optie de beste oplossing, zowel financieel als qua flexibiliteit. De panelen voor de gemeenschappelijke energiebehoefte van de VvE; twee liften, de poort en voordeur, de pomp en verlichting, zijn bekostigd uit het fonds voor groot onderhoud. Met achttien panelen kunnen we het gemeenschappelijk verbruik van 6200 kWh per jaar zelf opwekken. Voor de individuele behoefte hebben we voor het aantal panelen per huishouden een verdeling gemaakt naar verhouding van het woonoppervlak volgens de notariële splitsingsakte. Voor ieder huishouden is ruimte op het dak voor zonnepanelen gereserveerd. Zo hoeft niet iedereen vanaf het begin mee te doen, maar kan men later alsnog instappen.

Heeft de VvE nog hobbels moeten nemen?

Het enige waar we tegenaan liepen is corona. Najaar 2021 gaven we opdracht tot plaatsing, maar door leveringsmoeilijkheden van de materialen is het project pas in september 2022 gerealiseerd. Als VvE kozen we voor een regionale installateur. Het bestuur heeft steeds goede afspraken gemaakt met de bewoners over de werkzaamheden. Zo nodig werd de sleutel aan de buren gegeven, zodat elke meterkast bereikbaar was voor de installateur.

Wat is het resultaat van het advies?

Met het gemiddelde verbruik over een jaar genomen komen we op nul uit, niet alleen als privé huishouden, maar ook gemeenschappelijk als VvE. Wij gaan echt nul op de meter krijgen. Als onze afwasmachine, wasmachine en droger tegelijk aan staan en de zon schijnt volop, dan leveren we zelfs nog 1,2 kWh terug. Achter ieder paneel zit een micro-omvormer waardoor er geen hoogspanning, maar gewoon 220V wisselstroom naar de individuele meterkast gaat. Dat is wel wat duurder, maar veiliger, en je hebt geen omvormer in huis of in de meterkast.

Welke tips kunt u meegeven voor VvE’s die nog twijfelen?

Nodig de zonneconsulent uit bij een VvE-vergadering om een en ander toe te lichten. En doe gewoon mee, we moeten tenslotte allemaal een steentje bijdragen aan de klimaatdoelen. Ontdek hoe leuk het is dat je voor niets kunt wassen en drogen. Financieel is het een goede investering, die je binnen 5 jaar terugverdient en die daarna nog zeker 15 jaar stroom levert.

Wie geïnteresseerd is in gratis onafhankelijk advies van de zonneconsulent kan vrijblijvend contact opnemen via 085 - 01 61 411 of zonadvies@energiesamenrivierenland.nl.

#WestBetuweWarmtOp

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Daarom wil Nederland dat uiterlijk in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn, wat de CO2-uitstoot vermindert. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, toch wil gemeente West Betuwe samen met haar inwoners en ondernemers nu al stappen zetten.