Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar West Betuwe? Meld dit dan bij de gemeente.

Belangrijk om te weten

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan geeft u dat door aan de nieuwe gemeente. 
 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing.
 • Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • U heeft een (kopie) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract nodig. 

Documenten laten zien of meesturen

Bij het doorgeven van uw verhuizing heeft u de volgende documenten nodig:

 • Kopie van een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • Kopie van het huur- of koopcontract. Het gedeelte waar de volgende gegevens op staan: uw nieuwe adres, de persoonlijke gegevens van huurder en verhuurder of koper en verkoper en de handtekeningen. Vaak is dat de eerste en laatste pagina van het contract.

Doet u de aangifte digitaal? Dan kunt u de documenten uploaden. 

Gaat u inwonen of samenwonen?

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Ingevulde verklaring van medebewoning
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf een verhuizing doorgeven
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • De curator geeft dit door voor iemand die onder curatele is gesteld
 • Ouder(s) en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
 • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Geef uw verhuizing door

Als u verhuist bent u verplicht om het juiste adres door te geven aan de gemeente. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of pensioen. De gemeente kan een boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. 

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Uw verhuizing geven wij automatisch door aan deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Melden en meenemen

 • U kunt uw verhuizing eenvoudig online melden, via de rode knop 'Doorgeven met DigiD'.
 • U kunt ook naar de balie in het gemeentehuis komen. Maak dan online een afspraak of bel 0345 - 72 88 00

Meenemen naar het gemeentehuis

Maakt u een afspraak om bij de balie in het gemeentehuis de verhuizing door te geven?  Print dan onderstaande formulieren uit en vul ze in. En neem ze ondertekend mee naar uw afspraak. 

 • Ingevuld formulier aangifte adreswijziging
 • ingevuld formulier verklaring inwoning (indien van toepassing)
 • Kopie van een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • Kopie van het huur- of koopcontract

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.