Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.
 • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het adres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan dat een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente woont. De aanvraagt dient u in bij de gemeente van het briefadres
 • De bewoner van uw briefadres moet hier persoonlijk toestemming voor geven
 • De bewoner van uw briefadres zorgt ervoor dat u uw post krijgt
 • Het moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Kunt u zelf geen briefadres aanvragen? Dan doet een familielid of curator dit. U moet die persoon machtigen
 • Heeft u geen woonadres? De gemeente checkt of dit klopt. Als dit het geval is dan wordt u inschreven op het briefadres

Voor de aanvraag heeft een aantal documenten nodig:

 • Een schriftelijke uitleg. Daarin legt u uit waarom u een briefadres nodig heeft
 • Schriftelijke toestemming van de bewoner van het briefadres
 • Kopie identiteitsbewijs bewoner briefadres
 • Uw identiteitsbewijs
 • Als u voor een ander aanvraagt heeft u een machtiging nodig

Het aanvragen van een briefadres kost niets.