Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.

Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u bereikbaar voor post van de overheid als u niet beschikt over een woonadres of in een aangewezen instelling verblijft. U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis.

Vraag het briefadres aan in de gemeente waar het adres is.

  • Het verzoek dient u in bij de gemeente van het briefadres.
  • De bewoner van uw briefadres moet hier persoonlijk toestemming voor geven.
  • De bewoner van uw briefadres zorgt ervoor dat u uw post krijgt.
  • Het moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP) en mag dus geen postbus zijn.
  • Heeft u geen woonadres? De gemeente checkt of dit klopt. Als dit het geval is dan wordt u inschreven op het briefadres.

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres is. Voor het aanvragen van een briefadres maakt u een afspraak. Het is niet mogelijk om schriftelijk of via een e-mail een briefadres te regelen. 

Wat moet u meenemen

  • Ingevuld 'aanvraagformulier briefadres'
  • Een identiteitsbewijs van uzelf
  • Ondertekend en ingevulde 'verklaring toestemming briefadres' van de (hoofd)bewoner of instelling
  • Een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.
  • Eventueel aanvullende stukken

Let op! U dient een verzoek in voor een briefadres. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Het aanvragen van een briefadres is gratis.