Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.

Belangrijk om te weten

Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u bereikbaar voor post van de overheid als u niet beschikt over een woonadres of in een aangewezen instelling verblijft. U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis.

Vraag het briefadres aan in de gemeente waar het adres is.

  • Het verzoek dient u in bij de gemeente van het briefadres.
  • De bewoner van uw briefadres moet hier persoonlijk toestemming voor geven.
  • De bewoner van uw briefadres zorgt ervoor dat u uw post krijgt.
  • Het moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP) en mag dus geen postbus zijn.
  • Heeft u geen woonadres? De gemeente checkt of dit klopt. Als dit het geval is dan wordt u inschreven op het briefadres.

Aanvragen briefadres

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres is. Voor het aanvragen van een briefadres maakt u een afspraak. Het is niet mogelijk om schriftelijk of via een e-mail een briefadres te regelen. 

Wat moet u meenemen

  • Ingevuld 'aanvraagformulier briefadres'
  • Een identiteitsbewijs van uzelf
  • Ondertekend en ingevulde 'verklaring toestemming briefadres' van de (hoofd)bewoner of instelling
  • Een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.
  • Eventueel aanvullende stukken

Let op! U dient een verzoek in voor een briefadres. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Kosten

Het aanvragen van een briefadres is gratis.