Veilige kopie van identiteitsbewijs

Wist u dat een kopie van uw identiteitsbewijs gebruikt kan worden bij identiteitsfraude? Fraudeurs gebruiken dan uw identiteitsgegevens waarmee zij bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet hebt gekocht.

Op de website van Rijkoverheid staat uitgebreide informatie over identiteitsfraude. Er is een app  waarmee u een veilige kopie kunt maken. De KopieID app. 

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De app KopieID is gratis