Uittreksel Basisregistratie Personen

Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een officiële verklaring dat u in de gemeente West Betuwe staat ingeschreven. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.
Een uittreksel Basisregistratie Personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. Het verschil is dat in het afschrift gegevens staan uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

Belangrijk om te weten

  • U heeft een uittreksel basisregistratie personen nodig als u zich bijvoorbeeld wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.
  • Vraag dit uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Daarop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan.

Uittreksel BRP met gezag

In dit uittreksel zijn de gegevens van het kind en de ouders vermeld en welke ouders ouderlijk gezag hebben. Wanneer u als ouder met uw kind op reis gaat naar het buitenland kan het belangrijk zijn dat u bewijsstukken meeneemt over de relatie die u heeft met uw kind. 
Op rijksoverheid staat informatie over toestemming alleen reizen met uw kindexterne-link-icoon.  U kunt daar een formulier downloaden. Hierop is aangegeven dat er tevens een uittreksel van het gezagsregister nodig is. In het Uittreksel BRP met gezag staat die benodigde informatie. Bent u in het bezit van een 'Uittreksel BRP'? Dan hoeft u een uittreksel van het gezagsregister niet meer op te vragen. 

Voor wie? 

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw partner
  • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
  • Iemand die u gemachtigd heeft

Aanvragen

Online aanvragen

Met het online formulierexterne-link-icoon kunt u een uittreksel aanvragen. U logt in met DigiD en betaalt online. U ontvangt het uittreksel per post.

Op het gemeentehuis aanvragen

U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis. U neemt dan de volgende documenten mee:

  • Legitimatiebewijs
  • Een pinpas 

Kosten

Een uittreksel Basisregistratie Personen kost € 16,60.