Afschrift burgerlijke stand

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

 • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
 • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
 • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
 • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
 • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
 • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders (Voor deze akte moet u eerst contact opnemen met Team publiek.)

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

 • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon

Online aanvragen

Met het online formulier kunt u een afschrift aanvragen. U logt in met DigiD en betaalt online. U ontvangt het afschrift per post.

Op het gemeentehuis aanvragen

U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis. U neemt dan de volgende documenten mee:

Als u een afschrift voor uzelf wil aanvragen:

 • Legitimatiebewijs
 • Een pinpas 

Als u een afschrift voor iemand anders wil aanvragen, neemt u ook de volgende documenten mee:

 • Schriftelijke machtiging
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon voor wie een aanvraag doet

Schriftelijk bestellen

U kunt een afschrift burgerlijke stand ook schriftelijk bestellen.

 • Vermeld duidelijk om welke akte het gaat
 • Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij
 • Stuur een brief naar:

Gemeente West Betuwe
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

U ontvangt het afschrift en factuur per post. 

De aanvraag van een afschrift van de burgelijke stand kost 15,70 euro (tarief 2023).