Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, zoals een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een kopie van een akte noemt men een afschrift. U kunt voor de volgende akten een afschrift bestellen: geboorte-, huwelijksakte en akte van geregistreerd partnerschap. Neem voor een afschrift overlijdensakte contact op met Team publiek.
Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel Basisregistratie Personen. Het verschil is dat in het uittreksel gegevens staan als naam, adres, geboorteplaats en –datum.

Belangrijk om te weten

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

 • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
 • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
 • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
 • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
 • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
 • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders (Voor deze akte moet u eerst contact opnemen met Team publiek.)

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

 • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon

Aanvragen

Online aanvragen

Met het online formulier, via de rode knop, kunt u een afschrift aanvragen. U logt in met DigiD en betaalt online. U ontvangt het afschrift per post.

Op het gemeentehuis aanvragen

U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis. U neemt dan de volgende documenten mee:

Als u een afschrift voor uzelf wil aanvragen:

 • Legitimatiebewijs
 • Een pinpas 

Als u een afschrift voor iemand anders wil aanvragen, neemt u ook de volgende documenten mee:

 • Schriftelijke machtiging
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon voor wie een aanvraag doet

Schriftelijk bestellen

U kunt een afschrift burgerlijke stand ook schriftelijk bestellen.

 • Vermeld duidelijk om welke akte het gaat
 • Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij
 • Stuur een brief naar:

Gemeente West Betuwe
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

U ontvangt het afschrift en factuur per post. 

Kosten

De aanvraag van een afschrift van de burgerlijke stand kost € 16,60.