Trouwen en partnerschap registreren

Meld uw huwelijk of partnerschap bij de gemeente. Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of woont u permanent in het buitenland? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Omzetten geregistreerd partnerschap

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan. Gebruik daarvoor onderstaand formulier.

Scan het ingevulde formulier in en mail het naar: trouwen@westbetuwe.nl

of stuur het naar: 
Gemeente West Betuwe
t.a.v. Team Publiek
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

  • In het formulier vragen we naar uw gegevens en naar de gegevens van de getuigen.
  • In het formulier vragen we ook naar de gewenste trouwlocatie.
  • U ontvangt een bevestiging als de aanvraag compleet is.
  • Melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschap kan tot twee weken voor de trouwdatum.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)

Een babs voltrekt een huwelijk. In de gemeente West Betuwe mag u zelf een keuze maken uit de bij ons werkzame babsen. Geef uw eerste en tweede voorkeur door bij uw melding voorgenomen huwelijk. Wij benaderen de babs en vragen of hij/zij beschikbaar is. De babs neemt uiterlijk 4 weken voor de huwelijksdatum contact met u op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Bekijk wie de babsen zijn van de gemeente West Betuwe.

Eigen babs

U kunt uw huwelijk ook laten voltrekken door een babs die u zelf kiest. Dit kan bijvoorbeeld een kennis, vriend, collega of familielid zijn.

De babs voor één dag:
• is minimaal 18 jaar oud
• staat niet onder curatele

De aanvraag voor de babs voor één dag kunt u indienen zodra uw huwelijk en locatie bij onze gemeente definitief is. Voor de aanvraag gebruikt u het formulier verzoek benoeming babs voor één dag.
Aan de benoeming van een babs voor één dag zijn kosten verbonden. De kosten staan hieronder bij Kosten en gratis trouwen. 
Let op: U dient de aanvraag voor een eigen babs minstens drie maanden vóór de huwelijksdatum in.

Benoeming en beëdiging eigen babs

Is uw aanvraag met de vereiste bijlagen compleet? Dan benoemt het college van burgemeester en wethouders de gewenste persoon tot babs voor één dag. Hij of zij moet ook beëdigd zijn door de rechtbank. Is dat nog niet gedaan, dan regelt een medewerker van Team publiek een afspraak met de rechtbank voor de beëdiging voor u.

Na bevestiging van de beëdiging door de rechtbank ontvangt uw babs voor één dag een uitnodiging van ons. De babs krijgt dan een korte uitleg over de vereisten die horen bij het voltrekken van een huwelijk.

Trouwlocatie

U kunt in de gemeente West Betuwe op verschillende plekken trouwen. U mag zelf kiezen waar u trouwt. Trouwt u niet op een officiële trouwlocatie? Dan moet u daar extra voor betalen. De gewenste trouwlocatie geeft u door via het formulier Melden huwelijk / partnerschap.

Trouwboekje

Het trouwboekje is beschikbaar in vier kleuren: blauw, rood, groen en wit. Ze hebben allemaal een gouden logo van de gemeente op de voorkant.

Blauw trouwboekje
Groen trouwboekje
Rood trouwboekje
Wit trouwboekje

Kosten

Vaste locaties

maandag t/m vrijdag 7.00 - 22.00 uur 522 euro
zaterdag tussen 7.00 - 22.00 uur 783 euro

Permanente vrije trouwlocatie

maandag t/m vrijdag 7.00 - 22.00 uur 522 euro
zaterdag tussen 7.00 - 22.00 uur 783 euro

Eenmalige vrije trouwlocatie

maandag t/m vrijdag  7.00 - 22.00 uur 622 euro
zaterdag tussen 7.00 - 22.00 uur 883 euro

Trouwboekje

Het trouwboekje kost 30 euro

Benoemen babs voor één dag

Babs benoemen voor een dag 147 euro

Verzetten locatie, datum of tijdstip van de voltrekking

tot 14 dagen voor de voltrekking 29 euro
binnen 14 dagen voor de voltrekking 86 euro

Omzetten partnerschap in huwelijk

zonder ceremonie 59 euro

Gemeentelijke getuigen

per getuige 42 euro

Verklaring en afschrift

Verklaring huwelijksbevoegdheid 24,30 euro
Afschrift akte Burgelijke stand 13,60 euro
Internationaal afschrift Burgelijke Stand 13,60 euro

Gratis trouwen

Op maandag om 9.00 uur en om 09.15 uur is er uitsluitend voor inwoners van de gemeente West Betuwe de mogelijkheid om kosteloos te trouwen. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis in Geldermalsen, Kuipershof 2 en is zeer sober.