Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wil trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een verklaring van ongehuwd zijn worden gevraagd. Beide verklaringen kunt u opvragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.
Neem altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

Belangrijk om te weten

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen?
Bel dan met de gemeente 0345 - 72 88 00.

 • De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig.
 • De geldigheid van een verklaring van ongehuwd zijn verschilt per land.

De belangrijkste voorwaarden voor de aanvraag van de verklaringen zijn:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok

Getrouwd in het buitenland

Als u in Nederland woont en in het buitenland bent getrouwd, moet u uw huwelijk registreren bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigde vertaler.
 • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
 • Als u of uw partner (of beide) niet de Nederlandse nationaliteit hebben en geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, moet u of uw partner verklaring afleggen.

Meenemen

Bij de aanvraag van verklaring van huwelijksbevoegdheid of een verklaring van ongehuwd zijn, neemt u de volgende documenten mee:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Afschrift van de geboorteakte
 • Uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat
 • Als u eerder bent getrouwd: een echtscheidingsakte of een overlijdensakte

Als u in het buitenland getrouwd bent en uw huwelijk in Nederland wil registreren, neemt u de volgende documenten mee:

 • de originele huwelijksakte, eventueel met vertaling en legalisatie
 • een geldig identiteitsbewijs
 • eventueel moet u of uw partner een verklaring afleggen