Stemmen met een Europese nationaliteit (model Y32)

Als u in Nederland woont, geen Nederlander bent en de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag u zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezingen van het Europees Parlement. U mag stemmen in Nederland (het EU-land waar u woont) of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft.

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement, moet u zich hiervoor registreren bij uw gemeente. U doet dat via het formulier Y32. Dit formulier heeft u ontvangen bij inschrijving in de gemeente. Ook kunt u het hieronder downloaden. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld, mag u niet meer stemmen in het land waarvan u de nationaliteit heeft. 

De uitleg van het formulier in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools kunt u ook hieronder downloaden.

Wilt u stemmen voor de Europese verkiezingen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente, tenzij u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont, om uw eerdere registratie Y 32 in te trekken. Informatie over eventuele eerdere registratie kunt u opvragen bij uw gemeente.

De gemeente moet het ondertekende formulier, met een kopie van uw legitimatiebewijs, op zijn laatst 23 april 2024 ontvangen. U kunt het formulier opsturen naar:

Gemeente West Betuwe
Team verkiezingen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

U kunt het formulier ook afgeven bij de publieksbalie tijdens onze openingstijden of per email versturen naar verkiezingen@westbetuwe.nl