Sluipverkeer

Bewoners van Waardenburg, Tuil, Haaften en Beesd geven al langer aan dat zij overlast ervaren van sluipverkeer. Nu de minister besloten heeft dat de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught voorlopig niet gaat gebeuren, groeien de zorgen over het sluipverkeer en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Provincie Gelderland en de gemeente hebben daarom samen onderzoek gedaan naar het sluipverkeer afkomstig van de A2 op de doorgaande routes in het gebied rond de A2.

Onderzoek en vervolgstappen

De sluiproutes en de hoeveelheid sluipverkeer zijn nu bekend. De provincie en gemeente gaan najaar 2023 in gesprek over de vraag of de functie en inrichting van de betrokken wegvakken aansluiten bij de hoeveelheid verkeer die wordt verwerkt. De resultaten worden ook aangeboden aan het A2 projectteam dat zich bezighoudt met ondersteunende maatregelen, waaronder het tegengaan van sluipverkeer en het bevorderen van leefbaarheid in het gebied rond de A2. De komende periode gaan de provincie en gemeente met elkaar en met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de vervolgaanpak. Afhankelijk daarvan start een verkenning naar oplossingsrichtingen om sluipverkeer en de overlast als gevolg daarvan tegen te gaan. Daarbij wordt ook de opbrengst van de vragenlijst gebruikt om te komen tot oplossingen die aansluiten bij de aard van de problematiek die uit de enquête is gebleken.

Meer over dit verkeersonderzoek en de vervolgstappen leest u op de website van de provincie: https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/verkeersonderzoek-gemeente-west-betuweexterne-link-icoon