Ruimen van graven

De gemeente ruimt algemene begraafplaatsen waarvan de grafrechten zijn vervallen of verlopen.

  • Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden uit volgens het vastgestelde ruimingsprotocol.
  • De werkzaamheden worden afgeschermd zodat die niet zichtbaar zijn voor bezoekers.
  • Het kan nodig zijn om een heel deel van de begraafplaats tijdelijk af te sluiten.
  • Na de ruiming brengen we de overblijfselen naar een verzamelgraf op de begraafplaats.
  • Tijdens een begrafenis worden er geen ruimingen bij een ander graf uitgevoerd.

De lijsten met de te ruimen graven hangen in de informatiekasten op de betreffende begraafplaatsen.