Ruimen van graven

We zorgen voor voldoende ruimte op de algemene begraafplaatsen door graven te ruimen. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen. Bij de graven waarvan de grafrechten binnen één jaar verlopen en waarvan geen rechthebbende bekend is of waarvan afstand is gedaan, plaatsen we een bord. Op het bord staat aangegeven wanneer het graf geruimd wordt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Belangrijk om te weten

De gemeente ruimt algemene begraafplaatsen waarvan de grafrechten zijn vervallen of verlopen.

  • Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden uit volgens het vastgestelde ruimingsprotocol.
  • De werkzaamheden worden afgeschermd zodat die niet zichtbaar zijn voor bezoekers.
  • Het kan nodig zijn om een heel deel van de begraafplaats tijdelijk af te sluiten.
  • Na de ruiming brengen we de overblijfselen naar een verzamelgraf op de begraafplaats.
  • Tijdens een begrafenis worden er geen ruimingen bij een ander graf uitgevoerd.

Om welke graven gaat het?

De lijsten met de te ruimen graven hangen in de informatiekasten op de betreffende begraafplaatsen.

Hergebruik van stenen grafmonumenten

De grafmonumenten op onze begraafplaats zijn van grote waarde. Voor nabestaanden vormen zij een zichtbare en persoonlijke herinnering aan het leven van dierbaren, een plaats om bij te gedenken.

De grafmonumenten gezamenlijk vormen een geschiedenisboek van de gemeenschap. De grafmonumenten die van steen zijn gemaakt, hebben een indrukwekkend lange geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden zijn zij door de natuur gevormd.

Steenhouwers hebben er vorm aan gegeven en de stenen persoonlijk gemaakt. Een indrukwekkende samenwerking tussen natuur en menselijke energie.

De meeste hardstenen grafmonumenten kunnen nog vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument blijven behouden. Daar dragen wij als begraafplaats graag aan bij, met eerbied voor mens en natuur. Dat doen wij op de volgende wijze. Wanneer de grafrechten komen te vervallen krijgen de nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen op te (laten) halen. In de meeste gevallen willen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt het monument eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonlijke gegevens en herkenbaarheden worden dan uiteraard verwijderd. In de praktijk blijkt dat alleen grafmonumenten die hiervoor geschikt zijn in aanmerking komen en hergebruikt kunnen worden

Vanzelfsprekend communiceert de steenhouwer aan de nieuwe eigenaren dat het om een monument gaat dat en nieuw leven heeft gekregen. Hiermee voorkomen wij dat de stenen worden vergruisd en bijvoorbeeld onder het wegdek verdwijnen en blijven ze hun hoogwaardige functie behouden.

Zie voor meer informatie www.circlestone.nl.