Rioolgemalen en IBA's

Heeft u een druk- of vacuüm rioolgemaal of een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) op uw grondgebied en geeft het een storing? Meld dit via onderstaand telefoonnummer. U krijgt het bedrijf of de aannemer aan de telefoon die namens de gemeente de storing oplost.

Deze procedure geldt niet voor verstopping van huisaansluitingen.

  • Storing aan het drukriool, bel de aannemer: 06 - 29 64 39 82.
  • Storing aan het vacuümriool, bel de aannemer: 06 - 29 64 39 82. 
  • Storing aan een IBA, bel het Waterschap Rivierenland: 0344 - 64 90 90
    of de aannemer: 06 - 13 96 12 98.